Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10408
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorGökmen, Gülçin Pulattr_TR
dc.contributor.authorAvcı, Arzutr_TR
dc.date2001tr_TR
dc.date.accessioned2015-11-18T15:21:21Z-
dc.date.available2015-11-18T15:21:21Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/10408-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001en_US
dc.description.abstractBu çalışmada ; kent kimliğinin korunması ve kaliteli bir yaşama çevresi oluşturulması açısından Geleneksel Türk yerleşme kültürünün sürekliliği ele alınmakta ; bu bağlamda Geleneksel Türk konutu ve kimlik konuları birbiri ile ilişki içerisinde işlenmektedir. Kaliteli bir yaşam çevresi için; kültürel ve tarihi sürekliliğin sağlanmasında, Geleneksel yerleşim ve konut dokusunun, gelecek kuşaklara aktarılması açısından, Geleneksel Türk Evi’nin süreklilik ve kimlik sorunu incelenirken; konut yerleşiminin yapıldığı yıllardaki özgün halinden günümüze ulaşmış olan durumu arasındaki fark ve değişimin saptanması, yeni durumun konutların ve yerleşimin kimliğini olumlu/olumsuz etkilerinin irdelenmesi, konutun kimliğinde sürekliliğin sağlanabilmesi için neler yapılabileceğinin ortaya konması amaçlanmaktadır. Kentlerde ortaya çıkan kimlik sorunlarına ve bu sorunların Geleneksel doku üzerine yaptığı etkilere değinilerek, yapılan literatür araştırma, çeşitli kurum ve kuruluşlarla görüşme, buralardan bilgi ve belge edinme ve anket yapma şeklinde gerçekleşen çalışma yöntemi açıklanmaktadır. Sonuçta, Geleneksel Türk konutunun sürekliliği ve kimlik sorununu ele alan tez, bir alan çalışması ile desteklenmektedir. Burada Bursa Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölgesi tanıtılarak, veriler belirtilmekte, sonuçlar ve öneriler anlatılmaktadır.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, the continuousness of traditional Turkish house as the point of surviving city identity formation of quality life environment. So the subjects traditional Turkish House and identity are examined together. For a qualified life environment, to have culturel and historical continuousness, to transfer traditional house to coming generations, while examining the problem of continuousness and identity of traditional Turkish house, the differences of past and the future, the capabilities for examining the effects of traditional Turkish house are examined. The studying method which is literature investigation, interviews with different associations explained and finally the thesis that examines the problem of continuousness and identity of traditional Turkish House is finished with a region study. Here Bursa Reyhan-Kayhan-Hanlar region is introduced, data’s stated, the results are explained.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science And Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectKimliktr_TR
dc.subjectKonut ve Sürekliliktr_TR
dc.subjectIdentityen_US
dc.subjectHouse and Continuousnessen_US
dc.titleGeleneksel Türk Evinde Süreklilik Ve Kimlik Sorunu : Bursa Reyhan-kayhan-hanlar Bölgesinde Bir Araştırmatr_TR
dc.title.alternativeThe Problem Of Continuousness And Identity In Traditional Turkish House: An Investigation At The Region Of Bursa-reyhan-hanlaren_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentBina Bilgisitr_TR
dc.contributor.departmentBuilding Technologyen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
611.pdf13.34 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.