Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10394
Title: 1980 Sonrası Türkiye Mimarlığı’nda Söylem
Other Titles: Architectural Discourse In Contemporary Turkish Architecture
Authors: Uluoğlu, Belkıs
Kurtkan, Alanur
Bina Bilgisi
Building Technology
Keywords: Söylem
Evrensellik
Yerellik
Discourse
Universality
Regionalism
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Abstract: Bu çalışmanın amacı, 1980 sonrası Türk Mimarlığı’nda mesleki uygulama alanında ürün veren kimi mimarların düşünsel alandaki çalışmalarını inceleyerek, mimari söylemlerini evrensellik ve yerellik bağlamında tartışmaktır. Bu yöntemle, söz konusu mimarların söylemlerini oluşturan kavramların hangilerinin Türkiye’ye özgü, hangilerinin tüm dünyada kullanılmakta olan kavramlar olduğu belirlenmeye çalışılmaktadır. Böylece, söylem konusunda 1980 sonrasına dönük değerlendirmeler bu bağlamda yapılmaktadır.
In this thesis, main concepts which constitute the discourse in Contemporary Turkish Architecture are investigated within the context of universality and regionalism. The main concepts that constitute the discourses of the architects taken into account are discussed over the exclusiveness, and, hence, the production of discourse in today’s Turkish Architecture is aimed at by means of current discourses. By this way, some evaluations related to Turkish Architecture since 1980s are aimed to be put forth for consideration.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1998
URI: http://hdl.handle.net/11527/10394
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
394.pdf13.89 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.