Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10392
Title: Kentin Biçimsel Ve Mekansal Kurgusunun Çözümlenmesine Dair Bir Yöntem Önerisi Ve Ayvalık Örneği
Other Titles: Developing A Method For The Analysis Of Formal And Spatial Structure Of (traditional) Cities:the Example Of Ayvalik
Authors: Uluoğlu, Belkıs
Kıyak, Aslı E.
Bina Bilgisi
Building Technology
Keywords: Kentsel Yapı
Biçim
Mekan
Çözümleme
Geleneksel Kentler
Ayvalık
Kentsel Analiz.
City Structure
Form
Space
Analysis
The Historical Cities
Ayvalık
City Analysis.
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Abstract: Günümüzde kentler bütüncül bir sistemi olan yapılar olarak tanımlanmaktadırlar. Modelin geliştirilmesinde bu yapı kabulü ile bu alandaki mevcut çalışmaların tezin hedefi doğrultusunda değerlendirilmesine çalışılmıştır. Teorik bilgilerin bir alan çalışması ile desteklenmesi için Ayvalık kentsel siti uygulama alanı olarak seçilmiştir. Model ardışık ve eş zamanlı olmak üzere iki boyut içermektedir. Eş zamanlı çözümlemede, kentin kendi eleman ve ilişkiler düzeni ile sağlanmaktadır. Bu çözümleme mekan ve biçim kavramları aracılığı ile sağlanmaktadır. Bu çalışmada kentsel yapının biçimsel ve mekansal çözümlenmesi hedeflenmiştir. Kent yapısının başka disiplinlere dayandırılmadan kendi iç yapısı ve elemanları ile çözümlenmesine çalışılmıştır. Sonuç olarak model Ayvalık kentinden gelebilecek etki ve eklemelere açık olarak uygulanmışır
Today cities are defined as a structure which works as a complete systems. At this point traditional cities, with relations that make up their structure and systems, become a source of knowledge and they produce search areas. The present approachs that related to structure concept are utilized in the study. In order to support theoretical model Ayvalık historical site is chosen as case study. Model includes both sequential and syntactic analysis. Syntactic analysis is applied with the cities own elements and order of relations. This analysis is realized by form and space concepts. It is intendet to analysis the city structure within its own deep structure and components without any other disciplines. The model are applied open, for the expectation of effects and additions from the city Ayvalık.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1997
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1997
URI: http://hdl.handle.net/11527/10392
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
384.pdf21.39 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.