Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10385
Title: Otomobilite Ve Kent
Other Titles: In Between The City And The Automobility
Authors: Yürekli, Hülya
Polat, Taylan Özgür
Bina Bilgisi
Building Technology
Keywords: Otomobilite
Otoban
Kent ve Yol Entegrasyonu
Automobility
Highway
İntegration Between the City and the Highway
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışma, kent ve yol arasındaki ilişkiyi ve bu ilişkinin mimari bir yaklaşımla nasıl şekillenebileceğini irdelemektedir. Bu amaçla, öncelikle otomobilin şehirli insanın yaşamındaki yeri ve otomobil kullanımı ile kent yapısının nasıl değiştiği üzerinde durulmuştur. Kentlinin otomobile bağımlısı hayatı ve bu anlamda kenti daha çok otomobil ile algılama durumu, kentin desentralizasyonu ve yolda geçen zamanların kent algısındaki önemi tartışılmıştır. Bu bağlamda yol ve kent arasında kurulması gereken ilişkinin, yol ve kent arasında kimseye ait olmayan "no mans land" aracılığıyla nasıl gerçekleştirilebeceği, kent ve yol entegrasyonunun nasıl oluşturulabileceği ve bunun mekansal yansımaları örneklerle aktarılmaya çalışılmıştır.
This study questions the relationship between the highway and the city and how it can be rewritten with an architectural point of view. Hence, the importance of automobile as a part of the life of the citizen and the influence of the automobile usage on the city pattern has been searched. The automobile dependent lives and perception through automobile has been considered related with the decentralisation of the city and commuting. In these circumstances, the relationship between the highway and the city, via the usage of the void in the cross-section of the two, and the spatial interpretation of a possible integration have been discussed by the help of some projects.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
URI: http://hdl.handle.net/11527/10385
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
227.pdf7.17 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.