Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10370
Title: 1944 Yılı Sonrası Toplu Konut Uygulamalarında Apartman Plan Tipolojileri Gelişimi
Other Titles: Development Of Multi – Family Housing Block Plan Typologies In The Mass Housing Implementations After 1944
Authors: Şener, Hasan
Şener, Sibel
Bina Bilgisi
Building Technology
Keywords: Toplu konut
Apartman
Gelişim
Mass Housing
Multi-family Housing Block
Development
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, toplu konut uygulamalarında, apartman plan tipolojilerinin 1944 yılından günümüze gelişimi incelenmiştir. Yapılan envanter çalışmasının örnekleri Türkiye Emlak Bankası ve Toplu Konut İdaresi’nin örneklerini kapsamaktadır. Apartman, apartmanlaşma ve toplu konut kavramlarının tarihsel gelişimleri ile ilgili bilgi verilmiş, ve tipoloji kavramı üzerinde durulmuştur. Envanter çalışmasında, toplu konut uygulamalarında apartman plan tipolojilerindeki değişim konut bloğu ölçeği ve konut birimi ölçeği olmak üzere iki ana başlık altında incelenmiştir.
In this study, development of the multi-family housing block plan typologies in the mass housings from 1944 until today were examined in detail. The examples of the projects comprise of Türkiye Emlak Bankası and Toplu Konut İdaresi implementations. Some information about the historical evolution of multi-family housing block and mass housing concepts was given and the typology concept was argued. The development of multi-family housing block plan typologies in the mass housing was studied under two main headings as housing unit scale and block scale with the inventory survey.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2000
URI: http://hdl.handle.net/11527/10370
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1058.pdf20.45 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.