Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10364
Title: Beyin Bilgisayar Arayüzü
Other Titles: Brain Computer Interface
Authors: Korürek, Mehmet
Şengil, Eyüp
Biyomedikal Mühendisliği
Biomedical Engineering
Keywords: Elektroensefalogram
Uyarılmış potansiyel
Beyin Bilgisayar
Electroencephalogram
Evoked Potentials
Brain Computer Interface
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, EEG işareti içerisindeki uyarılmış potansiyellerin zamandaki yerini saptayarak ALS ve MS hastalarının dış dünya ile haberleşmesine imkan verecek bir beyin bilgisayar arayüzünü tasarlanmaya çalışılmaktadır. Uyarılmış potansiyeller genel olarak EEG işaretine göre oldukça düşük genlikli işaretlerdir ve kısa bir zaman dilimi periyodu içerisinde çıkarılması oldukça zordur. Ancak Averajlama tekniği kullanılarak SNR oranı yükseltilmekte ardından da sınıflayıcı kullanılarak, elde edilen vektörlerden hangilerinin uyarılmış potansiyel içerdiği bulunabilir. Hastaların dış ortam ile haberleşmesine olanak sağlayacak uygulama olarak 6x6’lık bir matris içerisinde 36 farklı karakter içeren bir dil destek programı seçilmiştir. Öznitelik olarak işaretlerin kendisi ve Dalgacik katsayıları, sınıflayıcı olarak ise 2 farklı sınıflayıcı kullanılmış ve sonuçlar birbirlerine göre karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak 30 saniyelik bir zaman dilimi içerisinde verilen vektör kümesi içerisinde hangi vektörlerin uyarılmış potansiyel içerdiği çok yüksek bir doğruluk ile saptanmıştır.
In this study, a prototype design of a brain computer interface which allows patients ALS and MS to communicate their enviroment is aimed by detecting evoked potentials over electroencephalogram in which time interval. Evoked potentials are signals which are lower than electroencephalograms , as amptitude and to obtain them is hard in a short time period. Which vectors in any set may include an evoked potential firstly by applying a set average so that it will increase the signal to noise ratio, and by using a classifier. As an application which will allow patients to communicate their enviroment, a language support program that includes 36 different characters in a 6x6 matrix is chosen. Signals itself and the Wavelet transformation is used as feature, 2 different classifier is used for classification and Results obtained is compared to each other. As a result, it may be detected with high accuracy in 30 seconds that which vectors in any given vector set includes evoked potential
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
URI: http://hdl.handle.net/11527/10364
Appears in Collections:Biyomedikal Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8152.pdf3.08 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.