Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10348
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorYürekli, Hülyatr_TR
dc.contributor.authorKocagil, Lerzantr_TR
dc.date1999tr_TR
dc.date.accessioned2015-11-18T10:20:50Z-
dc.date.available2015-11-18T10:20:50Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/10348-
dc.descriptionTez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999tr_TR
dc.descriptionThesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, 20. yüzyıl mimarlık ortamına eleştirel bir bakış açısı getirmek, özellikle bilim-sanat-felsefe üçlüsünün ortaçağdan günümüze geçirdiği değişim bağlamında mimarlık ile ilişkilerinin kurulmasına zemin hazırlamak amaç edinilmiştir. 20. yüzyılda batı toplumlarında oluşan sosyo- kültürel yapılanma ve bu yapılanmanın disipliner bağlantılarının kurulması tezin ana kurgusunu oluştumuştur. Yüzyılımızın en önemli iki yaklaşımı olarak kabul edilen modern ve postmodern yapılanmaların felsefi boyutta tartışmaya açılmaları ve 1980 sonrası batı mimarlığında ulaştıkları nokta tezde tartışılmış ve ‘80 sonrası oluşumlar disiplinler arası ilişkiler bağlamında irdelenmiştir. Çalışmanın sonucunda ‘80 sonrası mimarlığının disiplinlerarası yaptırım gücü ortaya konmuştur. Varılan sonuç aynı zamanda ileriye dönük mimari yaklaşımları tartışmak için de bir taban oluşturmuştur.tr_TR
dc.description.abstractThe purpose of this study is, in the context of the relations among science-philosophy, architecture, to scrutinize the sociocultural public structure with an evolution from the enlightenment era to our days and to evaluate the medium of criticism, especially in respect to architecture. This evolution process is taken into consideration together with outlines and basic ideologies of modern and post-modern trends. The debates especially brought to the agenda in connection with modern / postmodern concepts, and intended to discuss the sociocultural evolution process in the context of pluralistic and deconstructive approaches. In this context, it can be said that as long as the cultural and economic structure of the western societies do not change, postmodernism shall govern. The architecture at the same time will continue to build bridges between disciplines and provide more pluralistic perspectives to the individuals and society.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstıtute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectModernizmtr_TR
dc.subjectPostmodernizmtr_TR
dc.subjectPluralizmtr_TR
dc.subjectDekonstrüktivizmtr_TR
dc.subjectModernismen_US
dc.subjectPostmodernismen_US
dc.subjectPluralismen_US
dc.subjectDeconstructivismen_US
dc.title20. Yüzyıl Mimarlık Ortamına Eleştirel Bir Yaklaşımtr_TR
dc.title.alternativeA Critical Approach To The Architectural Medium Of The 20.Th Centuryen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentBina Bilgisitr_TR
dc.contributor.departmentBuilding Technologyen_US
dc.description.degreeDoktoratr_TR
dc.description.degreePhDen_US
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1120.pdf5.81 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.