Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10327
Title: Mimarlık Gerçeklikleri Ve Mimarlıkta Zamanın Kavranışı
Other Titles: Architectural Realities And Time Conception In Arctitecture
Authors: Yürekli, Hülya
Güney, Dilay
Bina Bilgisi
Building Technology
Keywords: Asimetrik Diyalog
Mimari Gerçeklikler
Zaman
Eşzamanlılık
Sürekliklik
Sıçramalı Süreklilik
Mimarlıkta Zamanın Kavranışı Değişkenli Modeller
Assimetric Dialog
Architectural Realities
Time
Synchronicity
Continuity
Leaped continuity
Conception of Time
Time Conception Modellings in Architecture
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışma, günümüz mimarlık ortamının çoğulcu görünümünün, teorik temelde daha iyi anlaşılabilmesi için, kavramsal bir çözümleme önerisidir. Mimarlığın yeniden tanımlanması, çalışmanın temelini oluşturmuş ve tüm çalışmada bu tanımlardan elde edilen kavramlar kullanılmıştır. Bu tanımlama çalışmasında seçilen yöntem, bir başka bilgi alanı olarak seçilen felsefenin mimarlığa olan müdahalesi olmuştur. Böylelikle, bir başka alanın terimleri ile açıklanan mimarlık, yeni yaklaşımlarla tanımlanır hale getirilmiştir. Bu yöntem asimetrik diyalog yöntemidir. Mimarlık, felsefe ile ortak paylaşılan kavram olan gerçeklik olarak tanımlanmış ve bu gerçekliğin içinde barındırdığı gerçeklik katmanları ortaya çıkarılmıştır. Mimari gerçekliklerin, dünya gerçekliklerine yeni bir gerçeklik yaratmak olduğu varsayımı ile, tüm yaratma süreçlerinde gözlenen zamansallık problematiği, mimari gerçekliklerde incelenmiş ve bu problematik, mimari modelleme ile açıklanmaya çalışılmıştır. Mimari modellerde zamanın kavranışı değişken olarak alınmış ve model türleri, bu değişken eşliğinde saptanmıştır. Bulunan üç zaman kavranışı, mimari modelleri şekillendirmiştir. Ortaya konan mimari modellerin varlığı, örnekleme alanı olarak seçilen Türk Konut Mimarisi üzerinde yapılan incelemelerle kanıtlanmış karşılıklı olarak, mimari gerçekliklerin yaratım sürecine, zamanın kavranışının etkisi açık bir biçimde modeller aracılığı ile ortaya konulmuştur. Sonuç olarak önerilen modeller aracılığı ile, mimari gerçekliklerin ve mimarlık ortamının çoğulcu görünümünün çözümlenebileceği önerilmiştir.
The thesis is a conceptual analysis that is proposed to comprehend today’s pluralist architecture atmosphere. The base of the thesis depends on redefining architecture itself. In the thesis, all new conceptual terms are grasped by the way of the redefinition. Selected method for the redefinition is a kind of intervention of another epistemological area (philosophy) on architecture, in order to gain new conceptual approaches to architectural theory. This method is called asymmetric dialog. Architecture is defined as a man-created reality that has multi-stratum as well as the reality of the world. In term of architecture as a creation of reality, it has time-bounded creation process. Having such a complex creation process, -concept of being time-bounded- always become problematic for wider comprehension of architectural realities on theocratic side. Architectural models are proposed to understand the process and analyse the today’s pluralist architecture atmosphere. In the architectural modelling, time conception is taken variable for models. Three kind of time conception are formed these models. The existence of models is proofed by exemplifying on Turkish Housing, reciprocal dominance role of time conception on the process of creation, is proofed by architectural models. Finally, architectural realities and today’s pluralist architecture atmosphere, are able to analyse by the way of proposed architectural modelling.
Description: Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
URI: http://hdl.handle.net/11527/10327
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1295.pdf34.57 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.