Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10313
Title: Yapı Elemanlarında Hava İle Yayılan Sesin En Ve Iso Standartlarına Göre Değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation Of Airborn Sound In Building Element According To En And Iso Standards
Authors: Demirkale, Sevtap Yılmaz
İliş, İlker Ali
Yapı Bilgisi
Architectural Design
Keywords: Standartlaştırılmış ses azaltım indeksi
Normalleştirilmiş ses azatlım indeksi
EN-12354
ISO-717
Hava doğuşumlu ses
Standardized sound reduction index
Normalized sound reduction index
EN-12354
ISO-717
Airborn sound
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, seçilmiş yapılarda ölçülen iç ve dış gürültü değerleri kullanılarak, dış cephelerin ses yalıtım değerlerinin Avrupa Birliği standartları olan EN 12354-3 e göre hesaplamak, seçilmiş üç tip odalar arası ayırıcı elemanın ses yalıtımlarının EN 12354-1 e göre hesaplamak ve sonuçlarının uluslararası standart olan ISO 717-1 de anlatılan yöntem ile tek sayılı büyüklük olarak ifade etmek amaçlanmıştır. Bu standartlar çerçevesinde odalar arası ayırıcı elemanlar için Görünen Ses Azalma İndeksi (R’), Standartlaştırılmış Ses Azalma İndeksi (DnT), Normalleştirilmiş Ses Azalma İndeksi (Dn) değerleri incelenmiştir. Dış cephedeki yapı elemanının yalıtım değeri için Görünen Ses Azalma İndeksi (R’tr), Standartlaştırılmış Ses Azalma İndeksi (D2m,n,T), Normalleştirilmiş Ses Azalma İndeksi (D2m,n) değerleri incelenmiştir. İç ayırıcı elemanlar için Avrupa Birliği Ülkelerinde kabul edilmiş kriter değerler mevcuttur. Dış cephede ise yalıtım için kriter, iç konfor koşullarını sağlamak olduğundan, mevcut dış gürültüye karşı yapının sağlaması istenilen değerler kullanım tiplerine bağlı olarak hesaplanmıştır. Bu sonuçların elde edilen değerler ISO 717-1 standardının gösterdiği yöntemlerle ağırlıklı hale getirilerek ses yalıtımı değerleri tek sayılı büyüklük olarak ifade edilmiştir. Dış cephe için hesaplanan, istenilen ve sağlanan ses azatlım değerleri kendi içlerinde karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. Odalar arası ayırıcı elemanlarının hesaplanan ses azatlım değerleri kriter değerleri ile karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. Bu hesaplamalarda İstanbul’un Taksim, Beşiktaş Ümraniye ve İçerenköy semtlerinin muhtelif yerlerinde iç ve dış alanda ölçülen gürültü değerleri kullanılmıştır.
In this work, calculation of sound insulation made according to EN 12354-3, a standard of the European Union, at selected buildings with measured interior and exterior sound levels. Also Sound insulation of building elements between rooms were calculated in a theoretical way according to EN 12354-1 for three typical building element. Calculated sound insulation values were converted to a single number rating according to method that defined in ISO 717-1. For building element between rooms, Appearent Sound Reduction Index (R’), Standardized Sound Reduction Index (DnT), Normalized Sound Reduction Index (Dn) values, which were used to define sound insulation properties, were studied. For building façade, Appearent Sound Reduction Index (R’45) for loudspeaker noise, Appearent Sound Reduction Index (R’tr) for traffic noise, Standardized Sound Reduction Index (D2mnT) and Normalized Sound Reduction Index (D2mn) values, which were used to define sound insulation properties, were studied. For building elements between room, sound reduction criterias were set by EU countries. Since main aim was satisfying requried interior nosie level, required sound reduction index for external facades were calculated according to user requirements and exterior sound level. Calculated sound insulation values were converted to a single number rating according to method that defined in ISO 717-1. For external facade, required and existing sound insulation values were calculated and compared. For building elements between room calculated sound reduction values were compared with EU criterias. For this work, measured noise levelels of selected buildings at Taksim, Beşiktaş Ümraniye ve İçerenköy districts of İstanbul were used.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
URI: http://hdl.handle.net/11527/10313
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3543.pdf3.8 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.