Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10309
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorIşık, Bilgetr_TR
dc.contributor.authorDoğan, Alpertr_TR
dc.date2004tr_TR
dc.date.accessioned2015-11-17T11:28:11Z-
dc.date.available2015-11-17T11:28:11Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/10309-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004en_US
dc.description.abstractİç ortam konfor şartlarının sağlanmasında en önemli görev dış duvarlara düşmektedir. Dış duvarlarda oluşan hasarlar, duvarlardan beklenen performans düzeyini olumsuz yönde etkileyerek enerji kayıplarına, sağlıksız bir iç çevre oluşmasına ve istenmeyen bakım-onarım masraflarına yol açacaktır. Bu çalışmada, dış duvar tanımlandıktan sonra tasarım aşamasında üzerinde önemle durulması gereken, hasar oluşumunu etkileyen faktörler ve yapıyı etkileme şekilleri incelenmiştir. Adana’da bulunan binaların dış duvarlarında oluşan hasarların irdelenmesine yönelik yapılan alan çalışmasında, fotoğraflarla örneklenen hasarlar, TS 825’de geçen hesap ve grafik yöntemden de faydalanılarak matematiksel ve kavramsal olarak irdelenmiştir. Hasarların oluşum nedenleri üç ana başlık altında; tasarıma, uygulamaya ve kullanıma bağlı nedenler olarak incelenerek yapısal çözüm önerilerinde bulunulmuştur.tr_TR
dc.description.abstractIn order to provide appropriate interior comfort conditions, the most important task to fulfill is up to exterior walls. Damages formed in the exterior walls will have a negative impact on the structural performance expected from the wall and thus creates undesirable energy lost as well as high maintenance costs and unhealthy interiors. In this study; after exterior walls are introduced, particular points to emphasis during the design process which influences the aspects in the formation of damages and their impact is examined. In the field studies examining the damages observed on the exterior walls of buildings in Adana are illustrated by photographs and investigated mathematically and conceptually with the aid of calculation techniques and graphic methods mentioned in TS 825. The reasons of the formation of damages are researched under three main titles as; reasons due to design, application and usage and consequent constructive solutions are suggested.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectDış Duvartr_TR
dc.subjectHasarlartr_TR
dc.subjectEnerji Korunumutr_TR
dc.subjectExternal Wallen_US
dc.subjectDamagesen_US
dc.subjectEnergy Conservationen_US
dc.titleAdana’nın Sıcak-nemli İkliminde Dış Duvarlarda Oluşan Hasarların İrdelenmesi Ve Yapısal Çözüm Önerileritr_TR
dc.title.alternativeInvestigation Of Demages Examined In External Walls As A Result Of Hot-humid Climate Of Adana And Constructive Solution Suggestionsen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentYapı Bilgisitr_TR
dc.contributor.departmentArchitectural Designen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2781.pdf3.93 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.