Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10307
Title: Modüler Cephe Tasarımı İçin Öneri
Other Titles: Proposal For Modular Façade Design
Authors: Aygün, Murat
Şenyürük, Mine
Yapı Bilgisi
Architectural Design
Keywords: Modüler Tasarım
Cephe Tasarımı
Modular Design
Façade Design
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, modüler cephe tasarımı için bir öneri getirilmiştir. Çeşitli yöntemlerle cephede kullanılacak olan yapı elemanlarının boyutlarına yönelik sınır koşulları elde edilmiştir. Bu sınır koşulları sayısaldan ziyade oransal olduğundan kullanıcıya daha büyük bir esneklik sağlanmıştır. Elde edilen formülasyonlar ortagonal bir referans sistemine uyan örme ve giydirme cephelere uygulanabilmektedir. Önerilen yöntem ve koşullar doğrultusunda tasarlanacak cephelerin inşasında işgücü ve malzemeden maksimum tasarruf sağlanmaktadır. Çalışma kapsamında oluşturulan bilgisayar programı ile cephe tasarımlarının en yakın modüler boyutlara dönüştürülmesi sağlanmıştır.
In this study a modular façade design proposition is made. Dimensional boundary conditions for a variety of possible façade elements are obtained using different methods. These boundary conditions are proportional rather than numeric allowing greater flexibility for the user. The formulations are valid for masonry and curtain wall façades that fit into an orthogonal reference system. In the construction of façades designed applying the methods and conditions suggested in the study maximum economy of labor and material is achieved. The computer program designed in this study revises proposed façade dimensions to closest modular façade dimensions.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
URI: http://hdl.handle.net/11527/10307
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2342.pdf3.77 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.