Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10305
Title: Betonarme Prefabrike Sistemlerde Dış Cephe Panelleri Arasındaki Derzlerin Yalıtımı
Other Titles: Isolation Of Joints Between External Wall Panels In Reinforced Concrete Prefabricated Systems
Authors: Işık, Bilge
Gürtaş, Kıvanç
Yapı Bilgisi
Architectural Design
Keywords: Prefabrikasyon
Betonarme Prefabrike Sistemler
Dış Cephe Paneli
Derz
Birleşim Derzleri
Derz Yalıtımı
Derz Yalıtım Malzemeleri
Prefabrication
Reinforced Concrete Systems
External Wall Panels
Joint
Conjunction Joint
Joint Isolation
Joint Isolation Materials
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, endüstrileşmiş yapım sistemlerinden prefabrike betonarme sistemlerde, büyük bir sorun olarak karşımıza çıkan birleşim derzleri anlatılmıştır. Birleşim derzlerinin doğru yapılamaması yapı genelinde önlenemez hasarlara neden olmaktadır. Sürekli dış etkiler altında kalan beton esaslı prefabrike dış cephe panelleri arasındaki derzler ve derz yapım teknikleri incelenmiştir. Gerek cephe panellerinin kendi aralarındaki , gerekse taşıyıcı sistemle birleşimleri detaylarla açıklanmıştır. Doğru bir derz yapımı için gerekli kurallardan söz edilmiştir. Yapılan birleşim derzlerinin beklenen işlevleri yerine getirmesi ve doğru derz yalıtım malzemelerinin kullanılması için gerekli bilgiler verilmiştir. Bunun için birleşim derzlerinde kullanılan derz yalıtım malzemeleri kendi aralarında sınıflandırılarak özellikleri anlatılmıştır. Birleşim derzlerinde en çok karşılaşılan sorunların belirlenmesi ve bunların çözümlerine yardımcı olmak amacıyla Türkiye’den de örnekler sunulmuştur.
In this study the problem that we come acrossing a conjunction joints in industrialised construction systems in reinforced concrete prefabricated systems are described. The misfunctioned conjunction joints lead to unavoidable damages in the hall construction. The joints between concrete based external wall panels which is affected by external influences and joint construction technics are examined. Not only panel to panel but also panel to bearing system’s conjunctions are explained with details. The rules of a perfect joint construction are told. The information of correct joints isolation materials usage and the expected functions of conjuction joints are given. For this reason, the properties of the joint ısolation materials used in conjunction joints are calssified. Samples are presented from Turkiye to show frequently confronte problems in conjunction joints and to help solution of these.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
URI: http://hdl.handle.net/11527/10305
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2313.pdf4.67 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.