Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10301
Title: Taşıyıcı Sistem Seçimine Yönelik Çok Ölçütlü Bir Yaklaşım
Other Titles: A Multi-criteria Approach For The Selection Of The Building Structural System
Authors: Aygün, Murat
Yıldırım, Muzaffer Görkem
Yapı Bilgisi
Architectural Design
Keywords: Taşıyıcı sistem
Yapı
Yük.
Structural system
Building
Load.
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Tezin ilk bölümünde çalışmanın amacını içeren giriş kısmı yer almaktadır. İkinci bölümde, yapılara etkiyen yükler farklı açılardan sınıflandırılmıştır. Taşıyıcı sistem türleri ile ilgili önemli bilgiler üçüncü bölümde verilmiştir. Bu bölümde, yurdumuzda sıklıkla kullanılan yığma yapılar ve iskelet yapılar dışında nadiren gerçekleştirilen kapalı membran sistemlerle ilgili bilgiler de yer almaktadır. Dördüncü bölümde, taşıyıcı sistem tasarımı gerçekleştirilirken izlenen yol anlatıldıktan sonra seçim işleminde göz önüne alınan esas ölçütler ayrı başlıklar halinde incelenmiştir. Bu ölçütlerin ve taşıyıcı sistem türlerinin özetlendiği tablolar hazırlanmış, bu tabloların nasıl kullanılması gerektiği anlatılmıştır. Sonuç kısmında bu uygulamanın getirileri ile dikkat edilmesi gereken noktalar belirtilmiştir. Ayrıca bu yöntemin geliştirilebilme olanaklarına kısaca değinilmiştir.
First chapter of this study contains the introduction part which includes the aim of this study. Forces acting to the buildings were classified in the second chapter. Necessary information for different types of structural systems were given in the third chapter. The same chapter also contains information about the pnomatic systems which are used rarely in our country. In the fourth chapter, steps of designing a structural system were explanied. Then, main criterias that are taken into consideration were examined. Tables which summarize criterias and types of structural systems were prepared. After that, a short information about using these tables was given. The last chapter contains information about benefits of this analyze and the points that need to be taken into consideration. Appropriate future developments for this analysis were also added.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
URI: http://hdl.handle.net/11527/10301
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1967.pdf1.36 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.