Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10269
Title: Sıvı Kristal - Amorf Blok Kopolimerler İçin Yeni Sentetik Yaklaşımlar
Other Titles: New Synthetic Approach For The Liquid Crystalline - Amorphous Block Copolymers
Authors: Serhatlı, İ. Ersin
Kaçar, Turgay
Polimer Bilim ve Teknolojisi
Polymer Science and Technology
Keywords: Atom transfer radikal polimerizasyonu
serbest radikal polimerizasyonu
foto başlatılmış serbest radikal polimerizasyon
blok kopolimer
sıvı kristal
amorf.
ATRP
CFRP
PIRP
block copolymer
liquid crystal
amorphous
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu tezde, ABA tipi sıvı kristal - amorf blok kopolimerlerin eldesi için serbest radikal polimerizasyonun (CFRP) - atom transfer radikal polimerizasyonu (ATRP) ile kombinasyonunu ve ATRP - foto başlatılmış serbest radikal polimerizasyon (PIRP) kombinasyonunu içeren iki farklı sentez yolu sunulmuştur. Birinci kısımda, ATRP başlatma özelliği olan grup ve de bozulabilir azo grubu içeren iki fonksiyonlu başlatıcı sentezlendi. Bu başlatıcı kullanılarak, önce CFRP sonra ATRP uygulanıp blok kopolimerizasyon gerçekleştirildi. İkinci kısımda, ATRP başlatma özelliği olan grup ve de bozulabilir ışığa karşı aktif grup içeren bir başka başlatıcı sentezlendi. Daha sonra, bu başlatıcı kullanılarak, önce ATRP sonra PIRP uygulanması ile blok kopolimerizasyon gerçekleştirildi. Isı ve de spektroskopik analizler, farklı kimyasal bileşime sahip iki bloğun amorf ve sıvı kristal fazda ayrılmış bir şekilde olduğunu ve optik mikroskop ile de gözlenebilen belirgin geçişlere uğradığını göstermiştir.
In this thesis, two different synthetic routes for obtaining ABA type liquid crystalline-amorphous block copolymers combination conventional free radical polymerization (CFRP) - atom transfer radical polymerization (ATRP) and photo-induced free radical polymerization (PIRP) - ATRP are presented. In the first part, a difuctional initiator containing an ATRP initiator and a decomposable azo functionality was synthesized. Using this initiator, block copolymerization was performed by applying first either CFRP or ATRP. In the second part, another difunctional initiator having an ATRP initiator and a decomposable photo-active group was synthesized. Subsequently, using this initiator, block copolymerization was carried out by applying first either ATRP or PIRP. Thermal and spectroscopic data show that two blocks of different chemical composition are at least partly phase-separated in the glassy and liquid crystalline phase and undergo distinct transitions which are also observed through optical microscopy measurements.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
URI: http://hdl.handle.net/11527/10269
Appears in Collections:Polimer Bilim ve Teknolojisi Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1837.pdf806.54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.