Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10055
Title: Taşıtlarda Aktif Süspansiyon Sistemi Kontrolü
Other Titles: The Control Of Vehicle Active Suspensions
Authors: Güvenç, Levent
Gündüz, Sabri
Mekatronik
Mechatronics
Keywords: kontrol
süspansiyon sistemi
yarı-aktif süspansiyon
aktif süspansiyon
çeyrek araç modeli
lqr kontrol
sky-hook kontrol
gözlemci
Control
suspension systems
semi-active suspension
active suspension
semi-car model
lqr control
sky-hook control
observer
Issue Date: 13-Jul-2010
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu tez çalışmasında otomotiv kontrolü ve mekatroniği alanında önemli çalışma konuları olan taşıt süspansiyon sistemleri ve aktif süspansiyon sistemlerinin kontrolü ele alınmıştır. Öncelikle süspansiyon sistemleri ve bu sistemleri oluşturan elemanlar ve performans etkileri ortaya konmuştur. Daha sonra yarı-aktif süspansiyon sistemlerine değinilmiştir. Tezin asıl konusunu oluşturan aktif süspansiyon sistemleri hakkında bilgi verilmiş ve de sistemin performans kriterleri ortaya konulmuştur. Belirlenmiş olan performans kriterlerine göre LQR ve sky-hook tipi kontrolcüler tasarlanmıştır. Farklı kontrolcü katsayılarına göre simülasyonlar yapılmış ve son olarak ta sistem durumlarını iyi şekilde tahmin edebilecek bir gözlemci tasarlanmıştır.
In this thesis; vehicle suspensions and active suspension controls, which can be stated as one of the most important sujects in automotive control systems and mechatronics, are discussed. First a general information about the suspension systems and the elements that a suspension system is composed of is analyzed. Then, information has been given for the semi-active suspension systems. The core part of the thesis is composed of the active suspension system part in which system performance criteria are set and after that LQR and sky-hook controllers are designed to achieve the targets. In the last part an observer is designed in order to get the states of the system.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/10055
Appears in Collections:Mekatronik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10854.pdf1.7 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.