Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10051
Title: Asenkron Motorun Hız Kontrolü
Other Titles: Speed Control Of Induction Motor
Authors: Gökaşan, Metin
Boylu, Metin
Mekatronik
Mechatronics
Keywords: Skalar kontrol
Vektör kontrol
Uzay vektör darbe genişlik modülasyonu
Skalar control
Vector control
Space vector pulse width modulation
Issue Date: 13-Jul-2010
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, asenkron motor kontrolünde önemli bir araştırma konusu olan modülasyon teknikleri incelenmiş. Uzay vektör darbe genişlik modülasyonuyla eviricinin çıkış gerilimi temel frekansta daha yüksek değerlere ulaşmış ve düşük harmonik içeriğine sahip olmuştur. Skalar kontrol ve rotor akı oryantasyonlu vektör kontrol yöntemleri incelenmiş. Skalar kontrol yöntemiyle asenkron motorun nominal momentte geniş aralıkta hız kontrolü yapılabilirken sürekli olarak hız ve moment kontrolünün birlikte yapılması gereken uygulamalarda vektör kontrol yöntemi kullanılmaktadır. Skalar kontrol ve rotor akı oryantasyonlu doğrudan vektör kontrol yönteminin Matlab/Simulink programını kullanarak simülasyonları gerçekleştirilmiş. Pratik çalışma olarak uzay vektör darbe genişlik modülasyonun tekniğini ile üç fazlı asenkron motorun hız kontrolü gerçekleştirilmiştir.
In this study pulse width modulation methods that are important research subject in induction motor control area has been examined. The output voltage of inverter at fundamental frequency with the space vector pulse width modulation method reaches higher values and has low harmonic content. Scalar control method and rotor flux orientation vector control method have been examined. Speed control of induction motor at wide range could be done with scalar control method at the nominal torque. Vector control method is used, that require continuously speed and torque control. Simulations of scalar control and vector control methods using Matlab/Simulink program have been performed. As a practical work, three phase induction motor speed control has been realized with space vector modulation method.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/10051
Appears in Collections:Mekatronik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10549.pdf2.54 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.