Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10022
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŞanlıtürk, Kenan Yücetr_TR
dc.contributor.authorKuyumcuoğlu, Alekstr_TR
dc.date2008tr_TR
dc.date.accessioned2008-07-02tr_TR
dc.date.accessioned2015-11-06T12:15:19Z-
dc.date.available2015-11-06T12:15:19Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/10022-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008en_US
dc.description.abstractÇalışma şartlarında modal analiz, yapılar üzerinde sadece titreşim ölçümü yaparak yapıların modal özelliklerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu yöntem öncelikle inşaat mühendisliği yapılarında (binalar, köprüler, deniz üstündeki yapılar v.b) modal parametreleri (doğal frekans, sönüm, mod şekilleri) bulmada kullanılmaya başlanmıştır. Fakat son zamanlarda bu yöntem mekanik yapılarda da uygulama alanı bulmuştur. Bu metodun en önemli avantajı yapıya herhangi bir kuvvet uygulanmasına gerek duymamasıdır. Bu nedenle bu yöntemin uygulanması sırasında herhangi bir kuvvet sinyalinin ölçülmesine gerek yoktur. Modal parametreleri bulmak sadece cevap (ivme) verilerine dayanmaktadır, dolayısıyla test düzeneğinin kurulma zamanı oldukça kısalmaktadır. Çalışma şartlarındaki modal analiz için kullanılan yöntemlerden birisi Frekans Alanında Ayrıklaştırma (FAA) yöntemidir. Bu tezde sistemin sadece çalışma şartları altındaki titreşimleri kullanılarak sisteme ait modal parametrelerin belirlenmesine yönelik bir çalışma yapılmıştır. Bu yöntem, sistemden elde edilen titreşim verileri (ivme) arasındaki öznel ve çapraz spektrumlarının bulunmasını gerektirmektedir. Frekans Alanında Ayrıklaştırma yönteminin uygulanabilirliği sayısal analizler ve ardından da deneysel çalışmalar ile sınanmıştır. Bu metodun uygulanabilirliğinin en önemli varsayımı sistemin Beyaz Tahrik (White Noise) ile yüklendiği varsayımıdır. Sayısal analizlerden ve deneysel çalışmalardan elde edilen sonuçlar, çalışma ortamında modal analiz yönteminin kabul ettiği varsayımların geçerli olduğu ortamların yaratılması durumunda uygulanabilir olduğunu göstermektedir. Ancak, bazı yapılarda, özellikle dönel makinelerde (çamaşır makinesi gibi), bu varsayımlar tam olarak sağlanamamakta, bu da sisteme ait modal parametrelerin belirlenmesini zorlaştırmaktadır.tr_TR
dc.description.abstractOperational Modal Analysis also known as Output Only Modal Analysis has in the recent years been used for extracting modal parameters (eigenfrequency, mode shape and damping) of civil engineering structures (buildings, bridges, off-shore platforms, etc.) and is now becoming popular for mechanical structures. The advantage of the method is that no artificial excitation needs to be applied to the structure or force signals to be measured. All the parameter estimation is based upon the response signals, thereby minimizing the work of preparation for the test. One of the techniques that is used for Operational Modal Analysis is Frequency Domain Decomposition which is a non-parametric technique. This thesis addresses identifying modal parameters of the system, which is based on utilizing the vibrations of the system under operating conditions. This procedure requires auto and cross spectrums between measured response data. The applicability of the Frequency Domain Decomposition technique is examined using both numerical simulations and experimental studies. An important assumption of this method applicability is that the input to the structure is stationary white noise. The results of the numerical simulations and experimental studies show that method applicability. But some structures especially rotating machineries (washing machine) can add some unwanted harmonics to our system. So this will complicate to find modal parameters of our system.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectmodal analiztr_TR
dc.subjectçalışma şartlarında modal analiztr_TR
dc.subjectfrekans alanında ayrıklaştırmatr_TR
dc.subjecttekil değerlerine ayrıştırmatr_TR
dc.subjectmod şeklitr_TR
dc.subjectçapraz spektrumtr_TR
dc.subjectmodal analysisen_US
dc.subjectoperational modal analysisen_US
dc.subjectfrequency domain decompositionen_US
dc.subjectsingular value decompositionen_US
dc.subjectmode shapeen_US
dc.subjectcross spectrumen_US
dc.titleÇalışma Şartlarında Modal Analiztr_TR
dc.title.alternativeOperational Modal Analysisen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentMekatroniktr_TR
dc.contributor.departmentMechatronicsen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Mekatronik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8633.pdf4.22 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.