Browsing by Author Kimyagerlik

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 358  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
-1,3-dioksepinlerin Dimetildiazomalonat/bis(asetilasetonat) Bakır(ıı) İle Reaksiyonlarının İncelenmesiTalınlı, Naciye; Kumbaracı, İbrahim Volkan; Kimyagerlik; Chemistry
-1,8-diketondan Halka Oluşturma Yöntemi İle Fonksiyonel Gruplu Potansiyel Organik Süper İletkenlerin Dizayn Ve SentezleriTunca, Ümit; Türksoy, Figen Yalçın; Kimyagerlik; Chemistry
-12-üyeli Diazadioksa Makrohalkaları İçeren Yeni Tip FtalosiyaninlerBekaroğlu, Özer; Ceyhan, Tanju; Kimyagerlik; Chemistry
-2,3-dihidroksi-9,10-antrakinon Makro Halkalı Eter Ve Podand Türevlerinin HazırlanmasıErk, Çakıl; Arıcan, Mehtap; Kimyagerlik; Chemistry
-2-diazo-3-oksobutanal’ İn Karbenik ReaksiyonlarıSezer, Özkan; Güngör, Füsun Şeyma; Kimyagerlik; Chemistry
-2-fenil-2-[(2,2,6,6-tetrametilpiperidiniloksi] Etil 2-metakrilat Monomerinin Sentezi Ve Yaşayan Polimerizasyon Yöntemleri İle Aşı Blok Kopolimerlerinin EldesiTunca, Ümit; İnceoğlu, Şebnem; Kimyagerlik; Chemistry
-2-substitüe 2-oksazolin Ara Yapıları Üzerinden α-metilol Aldehitlerin SenteziTalınlı, Naciye; Kumbaracı, Aslı; Kimyagerlik; Chemistry
-3 -n-tiyokarbamat İçeren Paklitaksel Türevlerinin Sentezi Ve Biyolojik Aktivite ÇalışmalarıTalınlı, Naciye; Karlığa, Bekir; Kimyagerlik; Chemistry
1-Jul-20113,4-propilendioksitiyofen Ve N-fenilsulfonil Pirolün Elektrokimyasal Kopolimerizasyonu Ve Askorbik Asit Varlığında Dopamin TayiniSaraç, A. Sezai; Güler, Fatma Gül; 402644; Kimyagerlik; Chemistry
8-Jul-20083,5 Difenil Ditiyeno[3,2-b;2’3’-d]tiyofen-s,s-dioksit Bileşiğinin & Kopolimerlerinin Sentezi Ve Özelliklerinin İncelenmesiÖztürk, Turan; Gündoğan, Ali Şenol; Kimyagerlik; Chemistry
2-Jul-20103,5-difenil-2,6-ditiyofen-2-il- Ditiyeno[3,2-b;2’3’-d]tiyofen Temelli Elektrokromik Materyallerin Sentezi Ve Özelliklerinin İncelenmesiÖztürk, Turan; Dündar, Pınar; Kimyagerlik; Chemistry
-3-hidroksiflavon Türevlerinin Sentezi Ve Mikroheterojenik Sistemlerle Etkileşimlerinin Floresans Spektroskopi Yöntemi İle İncelenmesiÖztürk, Turan; Çapan, Aslı; Kimyagerlik; Chemistry
-4 -dioktilamino-3-hidroksiflavon Temelli Floresans Probların Sentezleri Ve Özelliklerinin İncelenmesiÖztürk, Turan; Çıkrıkçı, Simay; Kimyagerlik; Chemistry
-4’-dibutilamino-3-hidroksiflavon Temelli Floresans Probların Sentezleri Ve Özelliklerinin İncelenmesiÖztürk, Turan; Taşan, Bahar; Kimyagerlik; Chemistry
-4’-didodesil-3-hidroksiflavon Temelli Floresan Probların Sentez Ve TasarımlarıÖztürk, Turan; Taşkıran, Şule; Kimyagerlik; Chemistry
-8-hidroksikinolin İmmobilize Edilmiş Silikon Kolonun Alevli Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresine Örnek Sunumunda Yeni Bir Yöntem Olarak Kullanımıİnce, Hürrem; Kılıç, Ümit; Kimyagerlik; Chemistry
-8-kinolinoksi Sübstitüentli Ftalosiyaninlerin SenteziCihan, Ali; Nakşi, Melek; Kimyagerlik; Chemistry
-Adaçayının (salvıa Offıcınalıs) Antioksidan Bileşikleri Rosmarinik Ve Karnosik Asitin Kapiler Elektroforez İle TayiniErim Berker, Bedia; Başkan, Selda; Kimyagerlik; Chemistry
18-Mar-2013Ağsı Yapılarda Ve Blok Kopolimerlerde Öncü Polisülfon Bazlı OligomerlerYağcı, Yusuf; Dızman, Cemil; 463609; Kimyagerlik; Chemistry
-Akrilamid Esaslı Anyonik Hidrojellerin Polimer Çözeltileri İçindeki Şişme DavranışlarıOkay, Oğuz; Aydınoğlu, Demet Melekaslan; Kimyagerlik; Chemistry