Browsing by Author Construction Sciences

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 24  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2017An Approach for Energy Efficient Retrofits Evaluation of Educational Buildings Through Life-Cycle Cost Optimization In TurkeyOral,  gül Koçlar; Yılmaz, Yiğit; 450932; Yapı Bilimleri; Construction Sciences
1997Atmosferik kirleticilerin kuru ve ıslak çökelme mekanizmalarının kireçtaşlarındaki parlaklık kaybına etkisiGürdal, Erol; Gökaltun, Emrah; 66410; Yapı Bilimleri; Construction Sciences
2-Feb-2017Avrupa Birliği Bina Enerji Performansı Direktifi’nin Türkiye’deki Mevcut Otel Binaları İçin Uyarlanmasına Yönelik Bir YaklaşımYılmaz, Ayşe Zerrin; Atmaca, Merve; 10136172; Yapı Bilimleri; Construction Sciences
1999Bina üretiminde optimum değer elde etmeye yönelik bir modelSey, Yıldız; Oraz, Gülfer Topçu; 100671; Yapı Bilimleri; Construction Sciences
6-Feb-2017Bina Yapım Sürecinde Çevresel Performansın Değerlendirilmesi İçin Bir Model ÖnerisiTavil, Gülten Aslıhan; Metin, Buket; 10137539; Yapı Bilimleri; Construction Sciences
1997Buhar difüzyonunun dış duvarların nem ile ilgili ve ısıl performansına etkilerinin değerlendirilmesinde kullanılabilecek bir yaklaşımSunguroğlu, İmer; Altun, M. Cem; 66393; Yapı Bilimleri; Construction Sciences
2002Çift kabuk cam cephelerin enerji ve ekonomik etkinliğinin değerlendirilmesinde kullanılabilecek bir yaklaşımYücesoy, Lemi; Çetiner, İkbal; 126659; Yapı Bilimleri; Construction Sciences
1999Çok katlı konut tasarımında, kullanıcıların esneklik taleplerini karşılayacak yapı elemanlarının seçimine yönelik bir karar verme yaklaşımıGiritli, Heyecan; Deniz, Ömer Ş.; 100735; Yapı Bilimleri; Construction Sciences
1999Evin anlamı ve kentlileşme süreçleriSağlamer, Gülsün; İnceoğlu, A. Arda; 100668; Yapı Bilimleri; Construction Sciences
21-Mar-2017Gecekondu Tasfiyesine Dayalı Konut Üretim Sürecinin Yaşam Kalitesi Üzerindeki Etkilerine Yönelik Bir Çözümleme: İbb ÖrneğiDülgeroğlu, Fazilet Yurdanur; Bodur, Alper; 10142091; Yapı Bilimleri; Construction Sciences
2003İnşaat sektöründe toplam kalite yönetimi ve Türkiye'deki uygulamaların değerlendirilmesiGiritli, Heyecan; Güner, Aysun F.; 175837; Yapı Bilimleri; Construction Sciences
1995Kagir tarihi yapılarda nem problemlerinin teşhis ve çözümüYılmaz, Zerrin; Kuzuimamlar, Demet; 46372; Mimarlık; Construction Sciences
1998Kamu inşaat projelerinin gerçekleştirilmesinde süre uzama nedenlerinin analiziOrhon, İmre; Gören, Selma Gül; 75057; Yapı Bilimleri; Construction Sciences
2000Konut kooperatif yapılarında görülen hasar ve kusurların kooperatiflerin yapısal özellikleri bakımından irdelenmesine ilişkin bir model önerisi 1980 sonrası Konya örneğiGürdal, Erol; Koç, İlhan; 100830; Yapı Bilimleri; Construction Sciences
1997Konut yakın çevresinin kullanıcı bilişsel duygusal ve davranışsal parametrelere bağlı olarak değerlendirilmesiİnceoğlu, Mine; Çerçi, Serpil; 68891; Yapı Bilimleri; Construction Sciences
1997Konya çevresindeki volkanik tüflerin yapı malzemesi olarak değerlendirilmesi ve özelliklerinin belirlenmesi üzerine bir araştırmaGürdal, Erol; Koçu, Nazım; 68884; Yapı Bilimleri; Construction Sciences
1997Mimari tasarım ve görsel çevre etkileşimi bağlamında yer kavramı: İstanbul Edirnekapı - Fatih - Şehzadebaşı aksı/örneğiSağlamer, Gülsün; Yamaçlı, Ruşen; 66372; Yapı Bilimleri; Construction Sciences
1998Mimarlıkta imaj : mekansal imajın oluşumu ve yapısı üzerine bir modelİnceoğlu, Mine; Kahvecioğlu, Hüseyin L.; 75076; Yapı Bilimleri; Construction Sciences
2005Ofislerde aydınlık düzeyi, parıltı farkı ve renk sıcaklığının görsel konfor koşullarına etkisi: bir model çalışmasıKüçükdoğu, Mehmet Şener; Manav, Banu; 166668; Yapı Bilimleri; Construction Sciences
2001Okul öncesi çocuk eğitim merkezleri için değişebilir /dönüşebilir /esnek bir ''fiziksel çevre modeli''Erkman, Uğur; Şener, Elmira A; 112257; Yapı Bilimleri; Construction Sciences