Browsing by Author Bölge Planlaması

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 73  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
-1980 Sonrası Üretim Ve Hizmet Etkinlikleri İlişkilerinin Tanımlanması Mekana Yansımaları Ve İstanbul Bölgesi Kapsamında Bir DeğerlendirmeÇıracı, Hale; Mert, Z. Gamze; Bölge Planlaması; Regional Planning
4-Jun-20125216 Sayılı Büyükşehir Belediye Yasası Kapsamında Metropoliten Alanlarda Sınır Tespitinin DeğerlendirilmesiTürk, Şevkiye Şence; Soydal, Özge Müberra; 424550; Bölge Planlaması; Regional Planning
-Ab’ Ye Doğru: Türk Ekonomisinin Dinamiklerinin ModellenmesiDökmeci, Vedia; Tutluoğlu, Cihan Ahmet; Bölge Planlaması; Regional Planning
-Avrupa Birliği Adaylığı Sürecinde Türkiye’de İllerin Sosyo-ekonomik Gelimişlik DüzeyleriÇıracı, Hale; Göçer, Kenan; Bölge Planlaması; Regional Planning
-Avrupa Birliği İle Bütünleşme Sürecinde Küçük Ölçekli Projeler Fonunun DeğerlendirilmesiGezici, Ferhan; Sezgin, Ervin; Bölge Planlaması; Regional Planning
22-Aug-2011Avrupa Birliği Yapısal Fonlarının Bölgesel Etkilerinin İncelenmesi: İspanya-polonya ÖrneğiGezici, Ferhan; Küçükelmas, Gökçe; 409480; Bölge Planlaması; Regional Planning
-Avrupa Ve Türkiye’de Kentsel Koruma Ve Revitalizasyon Politikası Ve Uygulamaları Üzerine Bir Değerlendirme Istanbul Tarihi Yarımada-ayvansaray ÖrneğiZeren Gülersoy, Nuran; Günay, Zeynep; Bölge Planlaması; Regional Planning
-Beyoğlu Tarihi Konut Bölgesi’nde Sosyo-mekansal AyrışmaÇıracı, Hale; Han, Nazlı; Bölge Planlaması; Regional Planning
3-Nov-2011Bilgi Çağı Kentinin Yapılanmasında Üretici Servislerin Yerseçim Kriterleri: İstanbul’da Bankacılık Sektörü ÖrneğiOcakçı, Mehmet; Onay, Barış; 417112; Bölge Planlaması; Regional Planning
-Bölge Planlama Politikaları Ve Bir Araç Olarak Kalkınma AjanslarıErkut, Gülden; Gönül, Dilcu; Bölge Planlaması; Regional Planning
28-Dec-2010Bulgar Türkleri’nin Ulusötesi GirişimcilikleriBaycan, Tüzin; Kahraman, Nefise; Bölge Planlaması; Regional Planning
6-Jan-2013Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi Ve İstanbul ÖrneğiBuldurur, Mesture Aysan; Uçlar, Sevcan; 435574; Bölge Planlaması; Regional Planning
27-Jul-2012Büyük Ulaşım Projelerinin Alansal Etki Değerlendirmesi: İstanbul Örneğinde Tequıla Modeli UygulamasıErkut, Gülden; Aksoy, Hıfzı; 434229; Bölge Planlaması; Regional Planning
15-Jul-2013Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı'nın Kurulması(644 Sayılı Khk) İle Planlama Yetkilerinin Merkezileşmesi Ve Kent Mekânına Etkileri-çorlu ÖrneğiTürk, Şevkiye Şence; Güneri, Sinem; 10003974; Bölge Planlaması; Regional Planning
8-Jan-2009Çok Merkezli Bölgesel Kalkınma Amacında, Kars’ın Ağrı Alt Bölgesinde (tra2) Büyüme Kutbu OlabilirliğiTezer, Azime; Çalışkan, Çare Olgun; Bölge Planlaması; Regional Planning
20-Feb-2014Doğa Koruma Alanlarından Milli Parklarda Baraj Ve Hidrolektrik Santrali Uygulamalarının İncelenmesi: Munzur Vadisi Milli Parkı ÖrneğiTezer, Azime; Dünya, Nilüfer; 463465; Bölge Planlaması; Regional Planning
-Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Türkiye Deki Dağılımlarının DeğerlendirilmesiBaycan Levent, Tüzin; Çayır, İbrahim Emre; Bölge Planlaması; Regional Planning
-Geleneksel Şehirsel Mekanlar, Değerlendirme Ve Korunmaları Bağlamında Sistematik Yaklaşım-gaziantep ÖrneğiGiritlioğlu, Cengiz; Uğur, Hüsnü; Bölge Planlaması; Regional Planning
16-Jul-2010Haliç’te; Kültür Endüstrilerinin Yer Seçimi, Kümelenme Eğilimi Ve Kentsel Yenileşme İle Kültür Endüstrileri Arasındaki EtkileşimBaycan Levent, Tüzin; Köseoğlu, Fatma Gözde; Bölge Planlaması; Regional Planning
2-Mar-2010İstanbul İçme Suyu Havzalarında Arazi Kullanımlarının Su Kalitesine Olan Etkisinin DeğerlendirilmesiBaycan Levent, Tüzin; Özdemir, Adnan Cihat; Bölge Planlaması; Regional Planning