Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/9995
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorOvacık, Leventtr_TR
dc.contributor.authorBaşer, Kutsaltr_TR
dc.date2006tr_TR
dc.date.accessioned2015-11-06T12:15:14Z-
dc.date.available2015-11-06T12:15:14Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/9995-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, endüstrinin her alanında kullanılmakta olan bilgisayar ve bilgisayar çevre aygıtlarının yardımı ile ürüne özel bir ürün kontrol sistemi tasarlanmış ve uygulanmıştır. Tasarım ve uygulama maliyet, basitlik ve kararlı çalışma gibi kriterler ön planda tutularak yapılmıştır. Kullanılan sistemin temel bileşenleri görsel olarak ürün durumunu takip edecek olan PC kamera ile bilgisayar donanımı ve yazılımıdır. Çalışmada, önerilen sistem için, önce en uygun kamera görüntü renk formatı olan YCbCr formatının Cb bileşeninin deneysel olarak seçimi yapılmıştır. Daha sonra da en uygun eşik noktasının bulunması için literatürde bilinen en genel eşikleme yöntemleri araştırılmış, test imgelerinde yapılan karşılaştırmalar sonucunda en uygun yöntem olarak Örnek Moment Fonksiyonu kullanılmıştır. Sonuç olarak temel imge işleme yöntemleri ve analizle uygun olmayan ürünlerin kararlı bir şekilde algılanması gösterilmiştir. Çalışmada hangi noktalarda ne tip bir tetikleme yapılacağı konusunda da iki farklı yöntem önerilmiştir. Uygulamanın yapıldığı hat noktasına göre, gerçek zamanlı çalışan sistemler kadar iyi sonuçlar alınabilmektedir.tr_TR
dc.description.abstractIn this study a product specific manufacturing control system is designed and applied by using PC and PC peripheral devices which has been used in every field of industry. Design and application is made, by taking cost, simplicity and stability criterias in account. The main components of working system are PC camera and computer hardware and software that to control product condition visually. In the study, first, choice of YCbCr, which is the most convenient camera image format, and its Cb component is carried out experimentally. Then to detect the threshold points, different methods in the literature are compared by using test images where it is shown that the most convenient method is sample moment function to detect the threshold point. Finally by using basic image processing techniques and analysis, detection of faulty products is shown. In the study selection of two different trigger methods on different nodes are also shown. Depending on the application nodes on the lines, good results can be seen as real time systems.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectPET şişelertr_TR
dc.subjectPC kameralartr_TR
dc.subjectYCbCr formatıtr_TR
dc.subjectSensörlertr_TR
dc.subjectGörüntü İşlemetr_TR
dc.subjectEşiklemetr_TR
dc.subjectÖrnek Moment Fonksiyonutr_TR
dc.subjectPET bottlesen_US
dc.subjectPC camerasen_US
dc.subjectYCbCr formaten_US
dc.subjectSensorsen_US
dc.subjectImage Processingen_US
dc.subjectThresholdingen_US
dc.subjectSample Moment Functionen_US
dc.titlePet Şişe Dolum Hatlarında Pc Tabanlı Ürün Kontrolütr_TR
dc.title.alternativePc Based Product Control On Pet Bottling Linesen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentMekatroniktr_TR
dc.contributor.departmentMechatronicsen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Mekatronik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4462.pdf2.83 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.