Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/9995
Title: Pet Şişe Dolum Hatlarında Pc Tabanlı Ürün Kontrolü
Other Titles: Pc Based Product Control On Pet Bottling Lines
Authors: Ovacık, Levent
Başer, Kutsal
Mekatronik
Mechatronics
Keywords: PET şişeler
PC kameralar
YCbCr formatı
Sensörler
Görüntü İşleme
Eşikleme
Örnek Moment Fonksiyonu
PET bottles
PC cameras
YCbCr format
Sensors
Image Processing
Thresholding
Sample Moment Function
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, endüstrinin her alanında kullanılmakta olan bilgisayar ve bilgisayar çevre aygıtlarının yardımı ile ürüne özel bir ürün kontrol sistemi tasarlanmış ve uygulanmıştır. Tasarım ve uygulama maliyet, basitlik ve kararlı çalışma gibi kriterler ön planda tutularak yapılmıştır. Kullanılan sistemin temel bileşenleri görsel olarak ürün durumunu takip edecek olan PC kamera ile bilgisayar donanımı ve yazılımıdır. Çalışmada, önerilen sistem için, önce en uygun kamera görüntü renk formatı olan YCbCr formatının Cb bileşeninin deneysel olarak seçimi yapılmıştır. Daha sonra da en uygun eşik noktasının bulunması için literatürde bilinen en genel eşikleme yöntemleri araştırılmış, test imgelerinde yapılan karşılaştırmalar sonucunda en uygun yöntem olarak Örnek Moment Fonksiyonu kullanılmıştır. Sonuç olarak temel imge işleme yöntemleri ve analizle uygun olmayan ürünlerin kararlı bir şekilde algılanması gösterilmiştir. Çalışmada hangi noktalarda ne tip bir tetikleme yapılacağı konusunda da iki farklı yöntem önerilmiştir. Uygulamanın yapıldığı hat noktasına göre, gerçek zamanlı çalışan sistemler kadar iyi sonuçlar alınabilmektedir.
In this study a product specific manufacturing control system is designed and applied by using PC and PC peripheral devices which has been used in every field of industry. Design and application is made, by taking cost, simplicity and stability criterias in account. The main components of working system are PC camera and computer hardware and software that to control product condition visually. In the study, first, choice of YCbCr, which is the most convenient camera image format, and its Cb component is carried out experimentally. Then to detect the threshold points, different methods in the literature are compared by using test images where it is shown that the most convenient method is sample moment function to detect the threshold point. Finally by using basic image processing techniques and analysis, detection of faulty products is shown. In the study selection of two different trigger methods on different nodes are also shown. Depending on the application nodes on the lines, good results can be seen as real time systems.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
URI: http://hdl.handle.net/11527/9995
Appears in Collections:Mekatronik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4462.pdf2.83 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.