Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/9991
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMuğan, Atatr_TR
dc.contributor.authorÇakır, Çağataytr_TR
dc.date2006tr_TR
dc.date.accessioned2015-11-06T12:15:13Z-
dc.date.available2015-11-06T12:15:13Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/9991-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, uzun yol taşımacılığında önemli bir ihtiyaç olan sürücü rahatlığı ve konforunu arttırmak üzere Ford Cargo kamyon için önce yeni pasif kabin süspansiyonu tasarımları ve optimizasyonları yapılmıştır. Bu amaçla mevcut kamyon kabin süspansiyon mekanizmaları ile birlikte tandem mekanizmaları incelenmiş ve bu araştırmalar sonucu yeni tasarımlar geliştirilmiştir. Bu tasarımlardan yola çıkılarak ADAMS modelleri oluşturulmuş, hazırlanan ADAMS modellerine şasi esnekliği de düşünülerek dört ayrı noktadan uygulanan darbe fonksiyonları ile tasarlanan mekanizmalar arasında performans karşılaştırmaları yapılmış ve bu mekanizmalar optimize edilmiştir. Daha sonra yarı aktif bir kabin süspansiyon tasarımı gerçekleştirilip, modelleme, kontrol ve bilgisayar benzetimleri yapılmıştır. Son olarak algılayıcılar, magnetoreolojik damperler ve elektronik kontrol birimi ile donatılmış yarı aktif kabin süspansiyonlu bir prototip kamyon hazırlanmıştır. Hazırlanan bu prototip araç ile yol testleri yapılmış ve tasarlanan hesaplamalı kuvvet kontrolcüsünün gerçek performansı ölçülmüştür.tr_TR
dc.description.abstractIn this research, to improve ride comfort, new truck cab suspension designs are made and optimizations are completed. Current cab suspension designs are investigated and new suspension designs including tandem and semi tandem suspensions are applied to the cab suspension systems. Then designed mechanisms are modeled on ADAMS, tested for performance evaluations. Following, a semi-active cab suspension is designed for a Ford Cargo truck and a prototype truck with semi active suspension system is prepared. Experiments are completed by using this prototype truck.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectKabin süspansyonutr_TR
dc.subjectTandem mekanizmalarıtr_TR
dc.subjectPasif süspansiyontr_TR
dc.subjectAdams modellemeleritr_TR
dc.subjectHesaplamalı kuvvet kontrolcüsütr_TR
dc.subjectYarı-aktif süspansiyontr_TR
dc.subjectMagnetoreolojik dampertr_TR
dc.subjectKontroltr_TR
dc.subjectTruck cab suspensionen_US
dc.subjectTandem mechanismsen_US
dc.subjectpassive suspensionen_US
dc.subjectSemi-active suspensionen_US
dc.subjectControlen_US
dc.subjectCalculated force controlen_US
dc.subjectMR damperen_US
dc.subjectAdamsen_US
dc.titlePasif Ve Yarı-aktif Kamyon Kabini Süspansiyon Sistemleri Tasarımı Ve Optimizasyonutr_TR
dc.title.alternativeDesign And Optimization Of Passive And Semi-active Truck Cab Suspension Systemsen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentMekatroniktr_TR
dc.contributor.departmentMechatronicsen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Mekatronik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4196.pdf10.94 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.