Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/9988
Title: Adaptif Seyir Sistemlerinin Yakıt Tüketimine Etkisinin İncelenmesi
Other Titles: Investigation On The Effect Of Adaptive Cruise Control On Fuel Consumption
Authors: Güvenç, Bilin Aksun
Hacıbekir, Tahsin
Mekatronik
Mechatronics
Keywords: Adaptif Seyir Sistemi (ASS)
Yakıt Tüketimi
Yakıt Tasarrufu
Ağır Ticari Taşıt Modeli
ASS Modeli
Sürücü Modeli
Güç Aktarma Organları Modeli
Parametre Belirleme
İçten Yanmalı Motor Hesabı
ASS İle Yakıt Tüketimi Simülasyonu
Adaptive Cruise Control (ACC)
Fuel Consumption
Fuel Economy
Heavy Commercial Vehicle Model
ACC Model
Driver Model
Power Train Model
Parameter Estimation
Internal Combustion Engine Calculation
Fuel Consumption Simulations with ACC
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Petrolün sonlu bir kaynak olması ve içten yanmalı motor teknolojisinin petrole bağımlı gelişmesi, petrolün etkin ve verimli kullanımını zorunlu kılmaktadır. Bu tez çalışmasında sürüş konfor ve güvenliğinin arttırılması için geliştirilmiş Adaptif Seyir Sisteminin (ASS), ağır ticari taşıtlarda kullanılması durumunda yakıt tüketimine etkisi incelenmiştir. ASS modeli Matlab/Simulink ortamında modüler yapıda kurulmuştur. ASS modeli içinde yer alan ağır ticari taşıt parametrelerinin en doğru şekilde belirlenmesi için deneysel çalışmalar gerçekleştirilmiş, elde edilen veriler ile parametre belirleme çalışması yapılmıştır. ASS modelinde yer alan iki araçtan biri olan ön araç için seyir sistemi kontrolcüsü, arka araç için ASS kontrolcüsü ve sürücü modeli oluşturulmuştur. ASS’nin yakıt tüketimi üzerindeki etkisinin belirlenmesi için gerekli test parkurları modellenmiştir. Çeşitli yol şartlarında farklı hız ve hız profillerinde simülasyonlar gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen simülasyonlar sonucunda, ASS bulunan aracın sürücülü araca oranla daha az yakıt tükettiği yani ASS’nin yakıt tasarrufuna katkıda bulunduğu belirlenmiştir. Gerçek trafik ortamını yaratmak için hazırlanan yol ve hız senaryolarının tamamında ASS’nin yakıt tüketimini önemli oranda azalttığı gözlenmiştir.
Petroleum must be used effectively because it is not an endless resource. Internal combustion engine technology is heavily dependent on petroleum. In this thesis, the effect of using Adaptive Cruise Control (ACC) on fuel consumption of heavy commercial vehicles is examined. A modular ACC model is developed. An experimental study was performed to identify the parameters of the heavy commercial vehicle which is modelled as part of the ACC study. The data obtained from the experiments were examined and then parameters were obtained. The ACC model contains two vehicles which have the same properties. First of them is the front vehicle that has only cruise control. The other is the rear vehicle which is driven by either a driver model or the ACC controller. A virtual test track was designed for use in ACC model simulations. ACC simulations were realized under various road and traffic conditions and different vehicle speeds. The simulation results show that the fuel consumption of the ACC controlled vehicle is less than that of the driver controlled vehicle. As a result, the findings show that ACC is an effective system for fuel saving of heavy duty vehicles.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
URI: http://hdl.handle.net/11527/9988
Appears in Collections:Mekatronik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3912.pdf4.93 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.