Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/9974
Title: Aşırı Doldurmalı Dizel Bir Motorda Ara Soğutmanın Egzoz Emisyonları Ve Motor Performansına Etkisinin Deneysel Analizi
Other Titles: Effect Of Charge Air Cooling (aftercooling) On A Turbocharged Diesel Engine Exhaust Emissions And Engine Performance
Authors: Ergeneman, Metin
Özülkü, Mustafa
Otomotiv
Automotive
Keywords: Turbo doldurma
ara soğutma
egzoz emisyonları
Turbocharging
charge air cooler
exhaust emissions
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, aşırı doldurmalı dizel bir motorda ara soğutmanın egzoz emisyonları ve motor performansına etkisi deneysel olarak analiz edilmiştir. Bu nedenle, dört-zamanlı, common rail püskürtme sistemi sahip direkt püskürtmeli, altı silindirli turbo dolduruculu ara soğutmalı Ford_OTOSAN NHDD (Yeni Ağır Hizmet Taşıt Motoru) motoru test motoru olarak belirlenmiştir. Öncelikle, motor farklı yük ve devir şartlarında ara soğutmasız olarak test edilmiştir. Sonra motor aynı yük ve devir şartlarında, doldurucu çıkış havası su soğutmalı bir ara soğutucu ile soğutularak yeniden test edilmiştir. Daha sonra motorun tam yükte çalışması durumunda, her noktada birim strok başına püskürtülen yakıt miktarı artırılarak ikinci gurup test tekrarlanmıştır. Bu testler boyunca motora ESC (EURO_3 için 13 Nokta Testi ) uygulanmıştır. Motorun üç türlü çalışması durumunda elde edilen ham test dataları bir bilgisayar programı kullanılarak analiz edilmiş ve sonuçlar grafikler halinde sunulmuştur. Deneysel sonuçlar, ara soğutmanın aşırı doldurmalı dizel motorlarında emisyonları ve motor performansını önemli biçimde etkilediği göstermiştir.
In this study, effect of charge air cooling on a turbo charged diesel engine exhaust emissions and engine performance are analyzed experimentally. Therefore, a four-stroke, direct injection with common rail system, six cylinder, turbocharged with charge air cooler, water cooled Ford_OTOSAN NHDD (New Heavy Duty Diesel) diesel engine was determined as a test engine. First, the engine was tested without charge air cooler at different speeds and loads. Second, it was tested again with water-cooled charge air cooler at the same conditions. After injected of fuel quantity per stroke at full engine load for each operating points was increased, second test repeated. During these tests, ESC (European Steady-State Test Cyle) test cycle superimposed on NHDD diesel engine. The test datas of three cases were analyzed by using a computer programme and results were compared as diagrams. The experimental and computational results shows that charge air cooling (aftercooling) greatly affects the engine performance and exhaust emissions.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
URI: http://hdl.handle.net/11527/9974
Appears in Collections:Otomotiv Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1746.pdf4.48 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.