Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/9970
Title: Benzinli Motorlarda Kısmi Yük Karakterinin İncelenmesi İçin Bir Deney Düzeneğinin Hazırlanması
Other Titles: Preparing A Test Engine To Study Part Load Character In Gasoline Engines
Authors: Ergeneman, Metin
Söylemez, Oktay
Otomotiv
Automotive
Keywords: Kısmi yük
Çevrim atlatma
Termodinamik analiz
Deney motoru
Part Load
Skip Cycle
Thermodynamic Analyse
Test Engine
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Benzinli motorların icadından bu yana karşılaştığı en büyük sorunlardan biri yakıt tüketiminin azaltılmasıdır. Yakıt tüketimini azaltmak için birçok farklı yöntem uygulanmaktadır. Bu yöntemlerden bazıları özellikle kısmi yüklerdeki verimi ve dolayısıyla yakıt harcamını etkilemeyi hedeflerler. Kısmi yüklerde artan pompalama kayıpları sonucu benzinli motorların verimi %10 seviyelerine kadar inmekte ve yakıt tüketimi, bu durumdan oldukça olumsuz biçimde etkilenmektedir. Çevrim atlatma yönteminin ne olduğu ve neden uygulanacağı anlatıldıktan sonra bu yöntemin fiziksel olarak nasıl gerçekleştirileceğine ve kısmi yük rejiminde denenebilmesi için bir deney motorunun nasıl geliştirildiğine değinilmiştir. Bu deney motoru ilk olarak oluşturulduğunda yapılan deneylerde karşılaşılan sorunlar nedeniyle birçok ekipmanı yeniden tasarlanmış ve birçok yeni uygulama yapılmıştır. Bu deney motoru yeni haliyle oldukça hassas bir sisteme kavuşacaktır. Bu kısımdan sonra da kısmi yüklerde uygulanan bir termodinamik model çevrim atlatmayı tarif eder hale getirilmiştir. Bu geliştirilen modelde deney motoruna ait datalar denenmiş ve bu deney motorunun termodinamik analizi yapılmıştır.
Reducing the fuel consumption is one of the biggest problems whcih has been faced since the invention of internal combustion gasoline engines. The high level of consumption depends upon the low efficiency whcih is different than the Diesel engines. To reduce fuel consumption, there has been a great deal of methods implemented. Some of these methods specially applied to part load efficiency. Due to the pumping losses in part loads, the efficiency of gasoline engines reduces to 10% and affects the fuel consumptions. In this thesis, a similar implementation of variable stroke volume method called “skip-cycling” is presented. After this presentation, it is told why we use this method and how we apply it. It has been developed a single-cylinder test engine to test skip-cycling in part loads. The first experimental results show that, some of this test engine’s part must be developed or changed. So this development has been designed and produced for the next experimental studies. Next part of this thesis includes thermodynamic model within described skip-cycling. This model is used to practise test engine data.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
URI: http://hdl.handle.net/11527/9970
Appears in Collections:Otomotiv Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3673.pdf3.4 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.