Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/9950
Title: Üçüncü Parti Lojistikte Konumlandırma Uygulaması
Other Titles: Positioning In Third Party Logistics
Authors: Bozdağ, Cafer Erhan
Yağcı, Ahmet
Endüstri Mühendisliği
Industrial Engineering
Keywords: Lojistik Yönetimi
Üçüncü Parti Lojistik
Dördüncü Parti Lojistik
Dış Kaynak Kullanımı
Konumlandırma
Logistics Management
Third Party Logistics
Fourth Party Logistics
Outsourcing
Positioning
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: “3 ncü Parti Lojistikte Konumlandırma Çalışması” konulu tez çalışmasında lojistik kavramı detaylı bir şekilde ele alınarak incelenmiş, lojistikte dış kaynak kullanımı ve üçüncü parti lojistik kavamları araştırılmıştır. Uygulama çalışmasının temel amacı lojistikte dış kaynak kullanımı alanındaki temel yaklaşımlar olan Nakliye Satınalma, Dış Kaynak Kullanımı ve Üçüncü Parti Lojistik yaklaşımları arasında organizasyonların konumlandırılabileceklerini ortaya koymaktır. Bu tür bir konumlandırma çalışmasının nasıl yapılabileceğinin araştırılması amaçlanmış, bu amaçla iki aşamalı bir model oluşturulmuştur. Uygulama modeli olarak aktarılan ilk bölümde, lojistik dış kaynak kullanımı konusunda sahip olunan fikir yapısı, bu fikir yapısı doğrultusunda üstlenilecek olan rollerin neler olduğu, rollerin gerektirdiği lojistik altyapının nasıl kurulduğu ve tüm bunların sonucu olarak ise uygulama faaliyetlerinin nasıl şekilleneceği kriterleri yer almaktadır. Uygulama modelini bütünleyici nitelikte olan bölümleme modelinde ise üç temel dış kaynak kullanımı yaklaşımının birbirleri ile olan ilişkileri farklı dönemler bazında gösterilmektedir. Genel sonuçlar uygulamaya katılan lojistik hizmetlerinde dış kaynak kullanan firmaların üçüncü parti lojistik ilişkisinde konumlandığını göstermiştir. Ancak şirketlerin düşünce yapılarının ve üstlenilen rollerin üçüncü parti lojistik uygulamaları için yeterli olmadığı, dış kaynak kullanımında bilinçli bir hareketin olmadığı sonucu gözlenmiştir.
In this thesis titled as “Positioning Study in 3PL Logistics” logistics concept is examined detailed, outsourcing in logistics and third party logistics concepts are studied. The main aim of the study to position the companies between the main approaches in logistics outsourcing as Transport Purchasing, Outsourcing and 3PL logistics. This positioning thesis study is a pilot measurement research. In the research, it is aimed to research how can a measurement and positioning study be done, with this aim a model which has two sub-models is developed for this positioning study. The first one called “application model” contains criteria and roles in logistics outsourcing philosophy, organizational infrastructure which these roles and philosophy have required and logistics applications at the end. In the second combining sub-model called as “classification model”, the relationship between the approaches in the different terms is showned. In general results, most of the companies participated in the study is positioned in third party logistics approach. But also the philosopy and the roles of the organization does not feed the outsourcing consciously.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
URI: http://hdl.handle.net/11527/9950
Appears in Collections:Endüstri Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3650.pdf2.17 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.