Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/9930
Title: Altı Sigma Metodolojisi Ve Türkiye’deki Uygulamaları
Other Titles: Six Sigma Methodologies And A Research About Its Implementation In Turkey
Authors: Cerit, Bülent
Ergün, Ahmet Koray
Endüstri Mühendisliği
Industrial Engineering
Keywords: Altı Sigma
Değişkenlik
Kalite iyileştirme
İstatistiksel Kalite Kontrol
Mükemmellik
Six Sigma
Variation
Quality improvement
Statistical Quality Control
Excellence
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Altı Sigma metodolojisi, mükemmelliğe ulaşmayı amaçlayan şirketlerin süreçlerini iyileştirmede kullandıkları yeni bir kalite anlayışıdır. Bu çalışmada, Altı Sigma metodolojisinin kalite anlayışına kattığı yeni boyut ile iş dünyasına kazandırdıkları ortaya konulmuş, temel özelikleri ortaya çıkartılarak Türkiye’deki şirketler üzerinde uygulanabilirliği ile ilgili bir araştırma yapılmıştır. Altı Sigma’nın diğer kalite anlayışları ile ilişkisine, kullandığı araçlara ve organizasyonda yayılımına yer verilmiştir. 2003 yılına kadar Tükiye’deki şirketlerin Altı Sigma uygulamaları örnek altı şirket ile anlatılmıştır. Mükemmellik modellerinden esinlenerek ve literatür araştırmasından elde edilenlerle oluşturulan Altı Sigma ile ilgili önermeleri içeren bir saha çalışması yapılarak Türkiye’deki farklı profillerdeki şirketlerin Altı Sigma’ya duydukları ihtiyaç ve Türkiye’deki şirketlerin bu yeni metodolojiye ne kadar hazır oldukları ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda Türkiye’deki şirketlerin toplam kalite anlayışı doğrultusunda kalite hedeflerine ulaşmaları için Altı Sigma metodolojisini kullanabilecekleri belirtilmiştir.
Six Sigma Methodology is a new quality approach that companies use at improving their processes in order to meet excellence. In this research, the new perception of quality through out Six Sigma and its benefits to business world are stated and principles of Six Sigma are exposed. Six Sigma concept, its different points, relationship between variance and quality costs and benefits that Six Sigma obtains for organizations by reducing variance are explained. Steps of Six Sigma methodology and the tools used in these steps are described. The relationship between Six Sigma and total quality control is explained by comparing. It is stated that Quality Function Deployment (QFD) and Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) are important for Six Sigma at design phase. Quality awards and excellence models are explained and Six Sigma and business excellence are related. The experiences of six Turkish Companies which had used Six Sigma are explained briefly. Survey research is made through out the suggestions, which are revealed during literature research and experiences of Turkish companies. Six Sigma requirements of Turkish companies for business excellence is tried to be exposed and it’s seen that Six Sigma is an opportunity for Turkish companies.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
URI: http://hdl.handle.net/11527/9930
Appears in Collections:Endüstri Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2101.pdf1.53 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.