Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/9891
Title: Cam Ambalaj Üretiminde Kalite Ve Verimlilik Artırma Çalışmaları
Other Titles: Studies To Increase The Quality And Productivity In Glass Container Manufacturing
Authors: Özgen, Serdar
İbrahimoğlu, Fatih
Seramik
Ceramics
Keywords: Cam ambalaj
Üretim takip sistemi
İstatistiksel proses kontrol (İPK).
Glass container
Production control system
Statistical process control (SPC).
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, genel olarak cam ambalaj üretiminin incelenmesi ve istatistiksel proses kontrol (İPK), üretim takip sistemi gibi proses kontrol tekniklerinin üretimde kalite ve verimliliğin artırılmasına etkilerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Cam ambalaj üretiminin kompleks bir prosese sahip olması, üretim hattı boyunca cam ambalaj ürün kalitesini etkileyen pek çok parametrenin bulunmasına neden olmaktadır. Bu nedenle üretim hattında ürün kalitesini etkileyen her bir parametre ayrı ayrı kontrol edilmektedir. Ancak yapılan bütün bu çalışmalar ürünün kalitesinin kontrolüne yöneliktir. Günümüz rekabet koşullarında, firmaların pazarda pay sahibi olabilmeleri, ancak kalitelerini geliştirip maliyetlerini azaltmaları ile mümkün olabilmektedir. Bunu sağlayabilmek içinde ürün kalitesinin yanı sıra ürünün üretildiği prosesinde sürekli kontrol altında tutulması gerekmektedir. Proses kontrolünün, kalite ve üretim maliyetleri üzerindeki olumlu etkileri dikkate alınarak, Şişe Cam, Anadolu Cam Sanayi, Topkapı fabrikasında, üretim takip sistemi ve istatistiksel proses kontrol tekniklerinden kontrol çizelgesi yönteminin uygulanmasına yönelik olarak bir pilot çalışma yapılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda, üretim takip sistemi ve kontrol çizelgesi yöntemleri ile üretim prosesinin sürekli olarak takip edilmesi sayesinde prosesteki değişikliklerin zamanında fark edilmesi sağlanmış ve bunun neticesinde de hatalara zamanında müdahale edilerek kalite ve verimin artırılmasının mümkün olabileceği gözlenmiştir.
The aim of the thesis is investigation of glass container production, and determining the effect of process control techniques which as statistical process control (SPC), and production control system on productivity, and quality of production. Due to the complex production proses of glass container, there are a lot of parameters that effect the quality of product. In this case each parameter through the production line are controlled separately, and tried to form required quality conditions. But all these studies are for only quality control of product. At the present competitive conditions, companies have to improve their qualities, and reduce their costs of production to improve their market share. In case of this, not only continuous quality control of product is made, but also production process control should be made to reduce the cost of manufacturing. Considering the positive effects of process control on quality, and cost of production, a pattern study is made for the application of control chart which is one of the SPC techniques, and production control system in Sise Cam, Anadolu Cam Sanayi, Topkapı plant. As a result, production process is controlled continuously by using control charts, and production control system, and the changes in process can be determined on time. As a result of this, it will be possible to increase quality, and productivity by interfering with process defects immediately.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
URI: http://hdl.handle.net/11527/9891
Appears in Collections:Seramik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1780.pdf3.8 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.