Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/9845
Title: Termal Olarak İzole Edilmiş Bir Scr Sisteminin, Nox İndirgeme Oranı Ve Özgül Yakıt Tüketiminin Deneysel Olarak İncelenmesi
Other Titles: Experimental Study Of Nox Conversion Efficiency & Bsfc For A Thermally Insulated Scr System
Authors: Ergeneman, Metin
Tabak, Fatih
Enerji
Energy
Keywords: SCR
SFC
LNT
EGR
Emisyon
SCR
SFC
LNT
EGR
Emission
Issue Date: 24-Jun-2010
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Ağır ticari araçlarda emisyon standartlarının giderek daraltılması, motor geliştirilmesi ve çevre korunması bakımından oldukça zor koşullar ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle nitrojen oksitlerin (NOx) ve partiküllerin (PM) azaltılması emisyon kontrolünün odak noktasında bulunmaktadır. Partiküllerin filtre teknlojileriyle efektif bir şkeilde indirgenmesinden sonra, gelecekteki emisyon limitlerini yakalayabilmek açısından en önemli nokta nitrojen oksitlerin (NOx) azaltılması olarak ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, dizel motorlarda gelecekteki emisyon limitlerinin yakalanması için motor sonrası egzoz dönüşüm teknolojilerinin gelişimi gerekli kılınmıştır, ancak emisyonların indirgenmesi motor üreticileri için tek başına da yeterli olamamıştır çünkü üreticiler emisyonları indirirken yakıt ekonomisi ve performansı da iyileştirmek durumunda kalmışlardır. Bu çalışmada, Seçici Katalitik İndirgeme termal olarak izole edilmiş bir egzoz sisteminde deneysel olarak çalışılmış ve özgül yakıt tüketimi ile emisyon seviyesi iyileştirilmiştir.
The progressive tightening of the emission standards for heavy-duty diesel vehicles around the world presents great challenges for the engine development and environmental protection. Reduction of both oxides of nitrogen (NOx) and particulate matter (PM) is now the focus of diesel engine emission control. After the success of PM reduction in exhaust gases of combustion engines due to the implementation of effective filter technology, one of the main thrusts of development concerning the future treatment of exhaust gases with respect to legislation around the world lies in the area of challenging reductions of nitrogen oxides. Therefore, aftertreatment technologies are necessary for diesel engines to meet future stringent emissions. However, meeting future emissions is not enough itself, engine manufacturers need to improve fuel economy and performance as well. In this study, SCR is experimentally investigated on a thermally insulated exhaust system which improves specific fuel consumption and emission level.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/9845
Appears in Collections:Makine Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10531.pdf3.24 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.