Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/9840
Title: Motosikletlerde Egzost Emisyonu Ölçümü İçin Bir Yaklaşım
Other Titles: An Approach For Measuring Of Exhaust Emissions Of Motocycles
Authors: Ergeneman, Metin
Ersoy, Fatih
Konstrüksiyon ve İmalat
Construction and Manufacturing
Keywords: Egzoz emisyon
Motosiklet
Exhaust Emission
Motocycle
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, bir test çevrimi boyunca sürülen motosikletin egzoz gazlarındaki HC ve CO gibi hava kirleticilerinin toplam miktarlarının belirlenmesi için deneysel bir yaklaşım gösterilmiştir. Bu yaklaşım 97/24/AT Kısım 5 direktifininkine benzer. Fakat direktiften farklı olarak torbalarda olan egzoz gaz numunesi yoktur. Bunun yerine, gaz seyreltme olmadan egzoz gazında sürekli bir emisyon ölçümü yapılmıştır. Emisyonların ( veya kilometredeki emisyonların ) toplam miktarları ise zamana bağlı bir model ölçümleri üzerinden hesaplanmıştır. Aynı zamanda, kesinlik ve geçerliliği gözlenmiştir.
In this study an experimental approach is demonstrated to determine the total amounts of polltants such as CO and HC in the exhaust gases of the motorcycles driven on a test cycle. This approach is similar to that of the directive 97/24/EEC Chapter 5. But differently from the directive there is no sampling of exhaust gas into the bags. Instead, a continues emission measurement in the exhaust gas is performent without dilution. The total amounts of emissions (or emissions per km) are then calculated from the time depented modal measurements. The accuracy and cost effectiveness are also discussed.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
URI: http://hdl.handle.net/11527/9840
Appears in Collections:Makine Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4492.pdf3.35 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.