Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/9806
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKuzucu, Ahmettr_TR
dc.contributor.authorDinçmen, Erkintr_TR
dc.date2003tr_TR
dc.date.accessioned2015-10-23T13:31:11Z-
dc.date.available2015-10-23T13:31:11Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/9806-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, çamaşır makinası için bir akıllı kontrol uygulamasında giriş olarak kullanılabilecek parametrelerden su sertliğinin, çamaşır miktarının, çamaşır cinsinin, kir ve deterjan miktarının algılanması üzerinde durulmuştur. Bu amaçla önce teorik bir çalışma yapılarak çeşitli ölçme yöntemleri araştırılmış, daha sonra parametrelerin ölçülebilirliğinin incelenmesi amacıyla deneysel çalışmalar yapılmıştır. Yük miktarı algılama deneyleri çamaşırların su emme miktarlarının gözlemlenmesi, yük cinsi algılama deneyleri ise çamaşırların su emme, su salma kabiliyetlerinin gözlemlenmesine dayanarak gerçekleştirilmiştir. Daha sonra kir ve deterjan algılama deneylerine geçilmiştir. Bu çalışmalar iki aşamada gerçekleştirilmiştir. Birinci aşamada çamaşır makinasından bağımsız olarak beherlerde hazırlanan çeşitli çözeltiler ile çalışılmış ve bir bulanıklık-iletkenlik sensörüyle kir ve deterjan algılamanın gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceğine bakılmıştır. İkinci aşamada ise çamaşır makinasında deneyler yapılmış, kir algılama daha ileriki bir çalışma konusu olarak düşünülüp deterjan algılama üzerinde yoğunlaşılmıştır. Çalışmanın sonunda ise teorik ve deneysel çalışmalardan elde edilen bilgi birikimi kullanılarak çamaşır makinası için bir akıllı kontrol yapısı önerilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, research has been done for detecting various parameters such as water hardness, amount of clothes, type of clothes, degree of dirtiness of clothes and amount of detergent, which can respectively be used as input parameters of an intelligent control of a washing machine. During research, a theorical study and investigation has been held on different measurement techniques, culminating the experimental procedure that has been performed in order to identify the measurability of the said parameters. The experimental studies for detecting the cloth amount were based on examining the amount of water absorbed by the clothes while the studies for detecting the cloth types were based on the water absorption and desorption capabilities of the clothes. Research for detecting the dirt and detergent has been done in two steps. The first step comprises experiments which have been performed on various chemical solutions prepared in laboratory flasks apart from the washing machine in order to observe whether it is possible to detect the dirt and detergent with a turbidity-conductivity sensor or not. In the second step, the experiments have been performed in the washing machines, focusing on detecting the amount of detergent, as dirt detection was considered to be the subject of a future research. And finally, culminating the experimental and theorical study an intelligent control structure for a washing machine has been designed and proposed.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectÇamaşır Makinasıtr_TR
dc.subjectBulanıklıktr_TR
dc.subjectİletkenliktr_TR
dc.subjectÇamaşır Miktarıtr_TR
dc.subjectÇamaşır Cinsitr_TR
dc.subjectKir Miktarıtr_TR
dc.subjectDeterjan Miktarıtr_TR
dc.subjectSu Sertliğitr_TR
dc.subjectAkıllı Kontroltr_TR
dc.subjectYapay Sinir Ağıtr_TR
dc.subjectBulanık Mantık.tr_TR
dc.subjectWashing Machineen_US
dc.subjectTurbidityen_US
dc.subjectConductivityen_US
dc.subjectAmount of Clothesen_US
dc.subjectType of Clothesen_US
dc.subjectAmount of Dirten_US
dc.subjectAmount of Detergenten_US
dc.subjectWater Hardnessen_US
dc.subjectIntelligent Controlen_US
dc.subjectArtificial Neural Networken_US
dc.subjectFuzzy Logic.en_US
dc.titleÇamaşır Makinalarının Akıllı Kontrolu İçin Gerekli Parametre Ve Değişkenlerin İncelenmesitr_TR
dc.title.alternativeAn Investigation On The Necessary Parameters And Variables For Intelligent Control Of Washing Machinesen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentMakina Teorisi ve Kontroltr_TR
dc.contributor.departmentTheory of Machines and Controlen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Makine Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2064.pdf633.96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.