Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/9566
Title: Sonlu Elemanlar Yöntemi İle Bir Temelin Üç Boyutlu Modellenmesi
Other Titles: Numerical Modelling Of A Foundation In Three Dimensions
Authors: Teymür, Berrak
Okyay, Umur Salih
Geoteknik Mühendisliği
Geotechnics
Keywords: Sonlu Elemanlar Yöntemi
Modelleme
Hesap Hataları
Hassaslık
Finite Element Method
Numerical Modelling
Shallow Foundations
Calculation Errors
Sensitivity Analysis
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, Sonlu Elemanlar Yöntemi ile tekil ve yüzeysel bir temelin 2 ve 3 boyutlu sayısal analizi CESAR bilgisayar programı ile hesaplanıp farklı bilgisayar programları ile sonuçları karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar arasındaki farkların anlaşılabilmesi için aynı model, farklı eleman tipleri ve dağılımları ile iki ve üç boyutta analiz edilmiştir. Bu analiz sonucunda, sonlu eleman yönteminden ve model seçiminden kaynaklanan hesap hataları incelenmiştir. Ayrıca iki boyutlu bir model ile sistem çözüldükten sonra üç boyutlu bir modele geçişte, düğüm noktası sıklığının hangi doğrultuda değiştirilmesi gerektiği üzerine araştırmalar yapılmıştır. Bu çalışmaları sonucunda, sayısal modelleme üzerinde önemli etkisi bulunan yükleme sayısı ve tolerans değerleri üzerine bir hassaslık analizi yapılarak bu değerlerin hesap hataları üzerindeki etkisi incelenerek tüm modelleme aşamalarında karşılaşılan hesap hatalarının sebepleri ve mertebeleri üzerine bir sonuca varılarak bir sonraki çalışmalar için tavsiyelerde bulunulmuştur.
In this study, numerical analysis of a shallow foundation has been performed by using CESAR finite element program. Calculations were done in both two and three dimensions with linear and quadratic elements. The results of three dimensional models were compared with the results of different finite element programs. To understand the reasons of calculation errors, four different models was established and solved. A method was developed to decide the density of three dimensional models after two dimensional calculations in the view of calculation errors. Additionally, affects of element types on calculations were searched. At the end of these calculations a sensitive study was performed to observe the influence of two parameters; tolerance limits and number of increments on calculation errors.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
URI: http://hdl.handle.net/11527/9566
Appears in Collections:İnşaat Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3508.pdf5.04 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.