Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/9521
Title: Banyo Tasarımına Etki Eden Faktörler
Other Titles: The Factors Affect Of Bathroom Design
Authors: Ünügür, S. Mete
Yetiştirici, Bülent
Bina Bilgisi
Building Technology
Keywords: Banyo
Eylemler
Ölçüler
Tasarımda Holistik(Bütüncül) Yaklaşım
Bathroom
Actions
Dimensions
Total Aproach in Designing
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Banyolar, içlerinde yer alan aktivitelerin gereği olarak konutta en yoğun gürültü, koku, ısı ve nem üreten mekanlar olarak diğer mekan birimleri ile olan ilişkileri, içlerinde yer alan donatım/döşem elemanları, malzeme ve tüm konuttaki döşem sisteminin bu mekanlara göre planlanması açısından, konut tasarım, yapım ve kullanım aşamalarında ağırlığı olan mekanlardır. Çağdaş teknolojinin ekipman, döşeme ve yapısal performanslara getirdiği yenilikler, banyo tasarımına yeni boyut ve ölçütler kazandırmıştır. Bu da, bu mekanların uygulanması sırasında eksik ya da fazla mekan ayrımına, eylemlerin başka mekanlara taşmasına dolayısıyla da diğer mekanların gereksiz kullanımlarına, malzeme, performans, işgücü, enerji kayıplarına yol açmaktadır. Bu çalışmadaki amaç, gelişen koşullarla günümüz tasarımcılarına, inşaat sektörünün bireylerine ve araştırmacılara yeniden revize edilmiş bir şekilde bilimsel açıdan banyonun, kendini oluşturan tüm öğelerin bir bütünü olduğu bilincini aktararak “modern banyo kavramını” yansıtmaktır.
Bathrooms because of the activities taken inside are the rooms in a house which produces max. smell, heat, noise and moisture. When they are compared with the other rooms, it seems that they are very important places in house designing, building and using phases and in planning furnishing/flooring components, materials and whole furnishing system in house according to these rooms. Newnesses, which the modern technology created on equipments, furnishing and structural performance, caused bathroom design to gain new dimensions and criterions. And this caused during applying these rooms leaving deficient or excess place, taking actions in different rooms, and because of that using these places unnecessarily and material, performance, labour power, energy losses. The goal of this study is to reflect “Modern Bathroom Concept” as being reconsidered scientifically which consist of teh idea that bathroom is whole together with all the components that create itself, to recent designers, ones in construction sector and researchers.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
URI: http://hdl.handle.net/11527/9521
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1389.pdf12.54 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.