Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/9385
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorErçelebi, Selamet G.tr_TR
dc.contributor.authorÖzkan, Murattr_TR
dc.date2006tr_TR
dc.date.accessioned2015-09-17T12:43:04Z-
dc.date.available2015-09-17T12:43:04Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/9385-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006en_US
dc.description.abstractBu çalışmada açık işletmelerde nihai sınır tespitini belirleyen yöntemler genel olarak incelenmiştir. Özellikle Lerchs-Grossmann algoritması detaylı olarak ele alınmıştır. Daha sonra cevher damarlarının dalımı uygun olduğundan dolayı örnek saha olarak Eti-Bor Kestelek A.Ş. işletme sahası seçilmiştir. Bu sahadan elde edilen sondaj verileri ve topoğrafik veriler Vulcan programıyla değerlendirilmiştir. Cevher tabakaları ve topoğrafya blok modelleme yapılarak bloklara ayrılmıştır. Daha sonra bu bloklara cevher içeriğine göre değerler verilmiştir. Daha sonrasında ise Vulcan programının yardımıyla Lerchs-Grossmann algoritması kullanılarak bu ocağın nihai açık işletme sınırları belirlenmiştir. Cevher fiyatlarına göre ocağın sınırlarının değişimi ve ocağın nihai durumdayken bulunduğu derinlik belirlenmiştir. Ocak nihai durumdayken genel dekapaj oranı, rezerv miktarları ve ocak net değeri hesaplanmıştır.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, the algorithms and methods to determine pit limit are examined and explained. Lerchs-Grossmann algorithm is explained in detail and applied to Eti-bor Kestelek A.Ş. surface mine. This mine is chosen because ore seams getting deeper and topography is getting higher. Ore, geology and topography are modeled and block model of the mine is constructed by the help of drill data obtained from the mine. Economical values are assigned to blocks according to ore content. Then Lerchs-Grossmann algorithm is applied and optimum pit limit is determined. The effects of the ore price change is analyzed and shown how it affects the pit limit. Overburden ratio, ore reserve and mine value calculated.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectAçık Ocak İşletmeciliğitr_TR
dc.subjectNihai Sınırtr_TR
dc.subjectOptimizasyon Metotlarıtr_TR
dc.subjectLerchs-Grossmann Algoritmasıtr_TR
dc.subjectOpen Pit Mineen_US
dc.subjectPit Limiten_US
dc.subjectOptimization Methodsen_US
dc.subjectLerchs-Grossmann Algorithmen_US
dc.titleAçık Ocak İşletmelerinde Optimum Nihai Sınırın Belirlenmesitr_TR
dc.title.alternativeDetermination Of The Optimum Ultimate Pit Limiten_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentMaden İşletmetr_TR
dc.contributor.departmentMineral Processingen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Maden Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4274.pdf6.31 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.