Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/9385
Title: Açık Ocak İşletmelerinde Optimum Nihai Sınırın Belirlenmesi
Other Titles: Determination Of The Optimum Ultimate Pit Limit
Authors: Erçelebi, Selamet G.
Özkan, Murat
Maden İşletme
Mineral Processing
Keywords: Açık Ocak İşletmeciliği
Nihai Sınır
Optimizasyon Metotları
Lerchs-Grossmann Algoritması
Open Pit Mine
Pit Limit
Optimization Methods
Lerchs-Grossmann Algorithm
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada açık işletmelerde nihai sınır tespitini belirleyen yöntemler genel olarak incelenmiştir. Özellikle Lerchs-Grossmann algoritması detaylı olarak ele alınmıştır. Daha sonra cevher damarlarının dalımı uygun olduğundan dolayı örnek saha olarak Eti-Bor Kestelek A.Ş. işletme sahası seçilmiştir. Bu sahadan elde edilen sondaj verileri ve topoğrafik veriler Vulcan programıyla değerlendirilmiştir. Cevher tabakaları ve topoğrafya blok modelleme yapılarak bloklara ayrılmıştır. Daha sonra bu bloklara cevher içeriğine göre değerler verilmiştir. Daha sonrasında ise Vulcan programının yardımıyla Lerchs-Grossmann algoritması kullanılarak bu ocağın nihai açık işletme sınırları belirlenmiştir. Cevher fiyatlarına göre ocağın sınırlarının değişimi ve ocağın nihai durumdayken bulunduğu derinlik belirlenmiştir. Ocak nihai durumdayken genel dekapaj oranı, rezerv miktarları ve ocak net değeri hesaplanmıştır.
In this study, the algorithms and methods to determine pit limit are examined and explained. Lerchs-Grossmann algorithm is explained in detail and applied to Eti-bor Kestelek A.Ş. surface mine. This mine is chosen because ore seams getting deeper and topography is getting higher. Ore, geology and topography are modeled and block model of the mine is constructed by the help of drill data obtained from the mine. Economical values are assigned to blocks according to ore content. Then Lerchs-Grossmann algorithm is applied and optimum pit limit is determined. The effects of the ore price change is analyzed and shown how it affects the pit limit. Overburden ratio, ore reserve and mine value calculated.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
URI: http://hdl.handle.net/11527/9385
Appears in Collections:Maden Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4274.pdf6.31 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.