Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/9378
Title: Beykoz Bekleme Tünelinde Uygulanan Tahkimat Sistemlerinin Kaya Kütle Sınıflama Sistemlerinden Hareketle İncelenmesi
Other Titles: Determining The Support Requirements Based On Rock Mass Classification Systems In Beykoz Bekleme Tunnel
Authors: Nasuf, Erkin
Nergis, Tuğçe
Maden İşletme
Mineral Processing
Keywords: Tünel dizaynı
Kaya Kütle Sınıflaması
Tunnel Design
Rock Mass Classification
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Tünel çalışmalarında, ilk ve nihai tahkimat sistemlerinin tünel formasyonlarının mekanik ve fiziksel özelliklerine göre inşaa edilmesi son derece önemli bir konu teşkil etmektedir. Pek çok araştırmacı tarafından inceleme altına alınan bu konu maden ve inşaat mühendisliği disiplinleri için günümüzde de araştırılmaya devam etmektedir. Tahkimat dizaynlarının gerçekleştirilmesi için genellikle kaya kütle sınıflama sistemlerinden faydalanılmıştır. Bu sistemler sayesinde pek çok tünel dizayn edilmiştir. Kaya kütle sınıflama sistemlerden RMR ve Q sınıflama sistemleri tahkimat dizaynı yaparken kullanılan en önemli sistemlerdir. Bu sistemler kullanılarak her türlü tünel dizaynı yapılabilmektedir. Değişen formasyonalara bağlı olarak bir tünel tasarımı yaparken mutlaka kaya kütle sınıflama sistemleri kullanılmalıdır. Beykoz Bekleme Tüneli’nde uygulanan bu sistemler sayesinde en etkin ilerleme gerçekleşmiştir. Uygulanan tahkimat sistemine göre ayrıca maliyet de değişkenlik göstermektedir. Bazen artış, bazen azalış göstermektedir. Sonuçta Beykoz Bekleme Tüneli’nde uygulanan bu sınıflamalar kazı ve tahkimatın her aşamasında göz önünde bulundurulması gereken çok önemli araçlardır.
Determining the support requirements for both initial and final support system related with the mechanical and physical properties of rock zones is an essential step for tunneling applications. These investigations have been the scope of some researchers for years and it is still an important research area both for mining and civil engineering disciplines. In order to make good support system generally rock mass classification systems are used. With these systems lots of tunnels are designed. RMR and Q systems are the most important support design systems in rock mass classification systems. By using these systems most of the tunnels are designed. Because of different formation types tunnels must be designed by using rock mass classification systems. By using these systems the most effective progress has been achieved in Beykoz Bekleme Tunnel. Cost is also changing by the support systems. It sometimes decreases or increases Finally these systems which are used in Beykoz Bekleme Tunnel, are very important in all the steps of excavation and supporting.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
URI: http://hdl.handle.net/11527/9378
Appears in Collections:Maden Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3272.pdf3.43 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.