Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/9345
Title: Kalkopirit Flotasyonunda Bakteriyel Şartlandırmanın Mineral Yüzeyine Etkileri
Other Titles: Effect Of Bacterial Conditioning On Mineral Surface In Chalcopyrite Flotation
Authors: Yüce, A. Ekrem
Tarkan, H. Mustafa
Cevher Kömür Hazırlama ve Değerlendirme
Coal and Mineral Processing
Keywords: Kalkopirit
Biyolojik oksidasyon
Bakteri
Mineral yüzeyi
Flotasyon
Chalcopyrite
Biooxidation
Bacteria
Mineral surface
Froth flotation
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Thiobacillus ferrooxidans; aerobik, asidofilik, ototrofik, Gram-negatif bakteridir. Bu bakteri 0,5 µm genişliğinde ve 2 µm uzunluğunda ve çubuk şeklindedir. En iyi gelişme pH’sı 2,0 olup 1,5-5,0 pH aralığında aktiftir. Thiobacillus ferrooxidans çok değişik doğal ortamlarda bulunur, ancak sülfür minerallerinin bulunduğu ortamlarda rahatça üreyebilir. Bu türler sadece inorganik sülfür bileşiklerini kullanmakla kalmayıp Fe+3 iyonlarını da devamlı olarak oksitleyebilirler. Bu organizmanın pek çok türü izole edilmiş olup farklılıkları elementel sülfür veya çeşitli sülfür minerallerini oksitleme kapasitelerine bağlıdır. Bu tez kapsamında bakteriyel şartlandırmanın kalkopirit numunesi yüzeyine etkisi üzerine deneyler yapılarak, bakteri sayısı, kondüsyonlama süresi, katı-sıvı oranı ve tane boyutu gibi parametreler denenmiştir.
Thiobacillus ferrooxidans is an aerobic, acidophilic autotrophic, Gram-negative, bacterium. It is a rod-shaped bacterium approximately of 0.5 µm in width and 2 µm in length. This bacterium is active over a pH range of 1.5-5 with optimum growth at pH 2.0. It can be found in a wide range of natural environments, but its can readily be detected where there are concentrations of sulphide minerals. Thiobacillus ferrooxidans is able not only to utilize inorganic sulphur compounds but also ferrous iron simultaneously as oxidable inorganic substrates. Many strains of this organism have been isolated, and their diffrentiation is based upon their capacity either to oxidize elemental sulphur or various sulphide minerals. In this thesis the effect of bacterial conditioning of chalcopyrite mineral was studied and effect of number of bacteria, conditioning time, temperature, solid-water ratio and particle size were investigated.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
URI: http://hdl.handle.net/11527/9345
Appears in Collections:Cevher Hazırlama Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1792.pdf2.01 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.