Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/9316
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAçma, M.ercantr_TR
dc.contributor.authorHarman, Hasantr_TR
dc.date2010tr_TR
dc.date.accessioned2010-02-24tr_TR
dc.date.accessioned2015-09-11T11:16:39Z-
dc.date.available2015-09-11T11:16:39Z-
dc.date.issued2010-02-24tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/9316-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010en_US
dc.description.abstractBu tez çalışmasında, hidrometalurjik yöntemlerle bakır kimyasalları üreten tesislerden çıkan bakır içerikli atık suların iyon değişimi metodu ile temizlenmesi amaçlanmaktadır. Bakır içeren atık sulardan bakır iyonlarının geri kazanımı amacıyla reçine ve zeolit kullanılarak iyon değişimi yardımıyla endüstriyel atık suların zararsız hale dönüştürülmesi ve ekonomik anlamda geri kazanımı hedeflenmektedir. Atık sulardaki bakır miktarı Atomik Absorbsiyon Spektrofotometresi (AAS) ile tayin edilecektir. Daha sonra deneysel çalışmalar bakır konsantrasyonu bilinen bu atık sulardan çevre dostu bir şekilde, yüksek verimle geri kazanılmasına çalışılacaktır. Çalışma parametreleri olarak; başlangıç metal iyon konsantrasyonu, çözeltinin pH’ı, adsorban kapasitesi ve temas süresi ve sıcaklık optimize edilecektir. Optimum şartlar belirlendikten sonra, reçine sülfürik asit ile yıkanarak doygun bakır sülfat çözeltisinden satılabilir ürün olan bakır sülfat bileşiği üretildi.tr_TR
dc.description.abstractIn this thesis work, it was aimed to treat waste waters emerging in plants, in which copper compounds are manufactured via hydrometallurgical processes, using ion exchange method. By this method, copper ions were recovered using recovery units containing resins and zeolite. Copper concentrations in the waste waters procured from copper compounds producing plants were determined by Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS). Copper, of which concentration is known in the waste waters, was attempted to be recovered in an environmental friendly way, and with high efficiency. For the adsorption of copper ions, experiments were carried out in batch-wise and also in a column system. After the treatment of loaded resins with lower volume sulfuric acid, saturated copper sulfate solutions, which are clean and economically feasible to treat, were obtained, and subsequently pure and saleable copper sulfate powder was produced.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectBakırtr_TR
dc.subjectGeri Kazanımtr_TR
dc.subjectAdsorpsiyontr_TR
dc.subjectCopperen_US
dc.subjectRecoveryen_US
dc.subjectAdsorptionen_US
dc.titleHidrometalurjik Yöntemlerle Bakır Kimyasalları Üreten Tesislerden Çıkan Bakır İçerikli Atık Suların İyon Değişimi Metodu İle Temizlenmesitr_TR
dc.title.alternativeTreatment Of Waste Waters Emerging In Plants, In Which Copper Compounds Are Manufactured Via Hyrometallurgical Processes, Using Ion Exchange Methoden_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentMalzemetr_TR
dc.contributor.departmentMaterialsen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10239.pdf977.69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.