Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/9026
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorIlgın, Sezertr_TR
dc.contributor.authorGürsoy, Ahmettr_TR
dc.date2005tr_TR
dc.date.accessioned2015-09-03T13:38:26Z-
dc.date.available2015-09-03T13:38:26Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/9026-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005en_US
dc.description.abstractBu tez dört bölüm olarak hazırlanmıştır. İlk bölümde çarter’in kısa ve genel bir tanımı yapılmış, çarterle ilgili taraflar belirtilip kısa ve genel tanımları yapılmıştır. Daha sonra çarterpartinin kısa ve genel bir tanımı yapılmış ve içeriği hakkında kısaca bilgi verilmiştir. İkinci bölümde ise Sefer Çarter ele alınmış, genel bir tarifi yapıldıktan sonra genel hatları ile içeriğine değinilmiştir. Üçüncü bölümde, Sefer Çarter uygulamasına örnek olarak daha önceden yapılan bir bağlantı verilmiş ve örnek üzerinde Sefer Çarterin ana hatları anlatılmıştır. Dördüncü ve son bölümde ise uygulamada en çok rastlanan problemlere örnekler verilmiştir. Birinci bölümde ilk olarak, Sefer Çarterin ne olduğu kısaca genel olarak tarif edilip, bağlı olduğu etkenler belirtilip, ilgili tarafların kimler olduğu ve bunlar hakkında kısaca bilgi verilmiş daha sonra da çarter sözleşmesi irdelenip gele bir tarifi, formları ve uluslararası alandaki sınıflandırması verilmiş ve daha sonra içerdiğine kısaca değinilmiştir. İkinci bölümde, Sefer Çarter’in kısa tarifi yapıldıktan sonra genel hatları ile içeriğine değinilmiş, temel de kapsadığı öğeler ile anlamları belirtilmiştir. Üçüncü bölümde, Sefer Çarter’in uygulamasına, daha önceden yapılmış bir bağlantı örnek verilerek uygulamaya bir bağlantıya nasıl başlanıldığı, bağlantı yapılırken hangi yolların takip edildiği, uygulamada nelere dikkat edilmesi gerektiği ve daha sonra bağlantının nasıl bitirildiği belirtilmiştir. Dördüncü bölümde ise uygulamada görülen genel problemlere örnekler verilip tez bitirilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractThis thesis has been prepared on the basis of four stages. In the first stage; charter, parties to charterparty, and a short description of charterparty with its content have been defined. In the second stage; a short description and a brief about voyage charter’s content has been given. In the third stage; voyage charter practice has been studied on a fixed charterparty. In the fourth and last stage; some examples have been discussed regarding general problems in voyage charter application. First of all, the meaning of voyage charter has been explained, and then related items, and parties, and their short definitions have been stated, and different voyage charterparty forms have been studied. Voyage charter has been studied on a fixed charterparty as to illuminate how to commence a negotiation, which steps to follow in negotiation, what criteria to focus, and how to conclude negotiation. General problems in voyage charter have been dealt with studying claims of parties in claim cases, and solutions have been proposed.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectSefer Çarter Şözleşmeleritr_TR
dc.subjectUygulamatr_TR
dc.subjectÇözüm Önerileritr_TR
dc.subjectVoayge Charterpartyen_US
dc.subjectPracticeen_US
dc.subjectSolutions to Problems in Practiceen_US
dc.titleSefer Çarter Sözleşmeleri Ve Uygulamada Görülen Problemlerin Çözümütr_TR
dc.title.alternativeVoyage Charterparty Practice, And Solutions To The General Problems In Practiceen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentDeniz Ulaştırması ve Liman İşletmeciliği Mühendisliğitr_TR
dc.contributor.departmentMaritime Transportation and Mangement Engineeringen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2565.pdf1.07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.