Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/9026
Title: Sefer Çarter Sözleşmeleri Ve Uygulamada Görülen Problemlerin Çözümü
Other Titles: Voyage Charterparty Practice, And Solutions To The General Problems In Practice
Authors: Ilgın, Sezer
Gürsoy, Ahmet
Deniz Ulaştırması ve Liman İşletmeciliği Mühendisliği
Maritime Transportation and Mangement Engineering
Keywords: Sefer Çarter Şözleşmeleri
Uygulama
Çözüm Önerileri
Voayge Charterparty
Practice
Solutions to Problems in Practice
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu tez dört bölüm olarak hazırlanmıştır. İlk bölümde çarter’in kısa ve genel bir tanımı yapılmış, çarterle ilgili taraflar belirtilip kısa ve genel tanımları yapılmıştır. Daha sonra çarterpartinin kısa ve genel bir tanımı yapılmış ve içeriği hakkında kısaca bilgi verilmiştir. İkinci bölümde ise Sefer Çarter ele alınmış, genel bir tarifi yapıldıktan sonra genel hatları ile içeriğine değinilmiştir. Üçüncü bölümde, Sefer Çarter uygulamasına örnek olarak daha önceden yapılan bir bağlantı verilmiş ve örnek üzerinde Sefer Çarterin ana hatları anlatılmıştır. Dördüncü ve son bölümde ise uygulamada en çok rastlanan problemlere örnekler verilmiştir. Birinci bölümde ilk olarak, Sefer Çarterin ne olduğu kısaca genel olarak tarif edilip, bağlı olduğu etkenler belirtilip, ilgili tarafların kimler olduğu ve bunlar hakkında kısaca bilgi verilmiş daha sonra da çarter sözleşmesi irdelenip gele bir tarifi, formları ve uluslararası alandaki sınıflandırması verilmiş ve daha sonra içerdiğine kısaca değinilmiştir. İkinci bölümde, Sefer Çarter’in kısa tarifi yapıldıktan sonra genel hatları ile içeriğine değinilmiş, temel de kapsadığı öğeler ile anlamları belirtilmiştir. Üçüncü bölümde, Sefer Çarter’in uygulamasına, daha önceden yapılmış bir bağlantı örnek verilerek uygulamaya bir bağlantıya nasıl başlanıldığı, bağlantı yapılırken hangi yolların takip edildiği, uygulamada nelere dikkat edilmesi gerektiği ve daha sonra bağlantının nasıl bitirildiği belirtilmiştir. Dördüncü bölümde ise uygulamada görülen genel problemlere örnekler verilip tez bitirilmiştir.
This thesis has been prepared on the basis of four stages. In the first stage; charter, parties to charterparty, and a short description of charterparty with its content have been defined. In the second stage; a short description and a brief about voyage charter’s content has been given. In the third stage; voyage charter practice has been studied on a fixed charterparty. In the fourth and last stage; some examples have been discussed regarding general problems in voyage charter application. First of all, the meaning of voyage charter has been explained, and then related items, and parties, and their short definitions have been stated, and different voyage charterparty forms have been studied. Voyage charter has been studied on a fixed charterparty as to illuminate how to commence a negotiation, which steps to follow in negotiation, what criteria to focus, and how to conclude negotiation. General problems in voyage charter have been dealt with studying claims of parties in claim cases, and solutions have been proposed.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
URI: http://hdl.handle.net/11527/9026
Appears in Collections:Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2565.pdf1.07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.