Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8907
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSözen, Sevaltr_TR
dc.contributor.authorBiros, Yestertr_TR
dc.date2013tr_TR
dc.date.accessioned2013-07-12tr_TR
dc.date.accessioned2015-09-02T11:25:09Z-
dc.date.available2015-09-02T11:25:09Z-
dc.date.issued2013-07-12tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/8907-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, aerobik koşullarda ve kesikli besleme uygulanarak farklı F/M oranlarının substrat depolama mekanizması üzerine etkisi incelenmiştir. Bu amaçla, laboratuvar ölçekli doldur-boşalt bir ana reaktör kurulmuş ve iki çamur yaşında işletilmiştir. Bu ana reaktör daha sonra farklı F/M oranlarının etkisini test etmek amacıyla yapılacak olan kesikli reaktörlerdeki deneysel çalışmalarda kullanılan çamuru elde etme amacıyla kurulmuştur. Deneysel çalışmaların kapsamı; kararlı dengeye ulaşan ana reaktör sistemlerinin performans analizi, kesikli reaktör deneyleri, respirometrik deneyler ve depolanan PHB miktarları ölçümü ve değerlendirilmesinden oluşmaktadır. Sonuçları literatürdeki çalışmalarla karşılaştırdığımızda, başlangıç substrat miktarı ve biokütle konsantrasyonu arasındaki oranın respirometrik deneyler için kilit bir parametre olduğu ve direkt olarak oksijen tüketim hızı grafiğini etkilediği görülmüştür. Ayrıca değişken koşullara göre biokütlenin metabolizmasını depolama ya da büyüme yönünde değiştirebilme yetisine sahip olduğu gözlemlenmiştir. Bu çalışmaya göre ortaya çıkan diğer bir sonuç: mikroorganizmaların alıştığı koşullara göre yüksek konsantrasyonda substrat ile karşılaştığında, depolama mekanizmasını yavaşlatıp çoğalmaya doğru yönelmesi; düşük konsantrasyonda substrat ile karşılaştığında ise çoğalma mekanizmasını yavaşlatıp metabolizmasını depolama yönünde harekete geçirmesidir.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, the effect of F/M ratio on the formation of storage polymers was investigated in aerobic conditions under pulse feeding. For this purpose, a laboratory scale fill and draw parent reactor was established and operated at 2 days of sludge age and under aerobic conditions as a control reactor for other experiments which done to evaluate the effect of F/M ratio on storage response of biomass. The experimental works covered: determination of the process performance sustained at steady-state, respirometric tests, batch experiments, and evaluation of the stored amount of PHB. The results have shown that the ratio of initial substrate to biomass (S0/X0) was the key parameter for respirometric experiments directly affecting the shape and the order of magnitude of the respirometric profile. The experiments also shown that, the biomass is able to switch its substrate utilization mechanism to growth or storage when it is subjected to unsteady feast conditions. The results of this study indicate that, when the biomass faces with higher concentrations of substrate feeding than the study state conditions, it slows down the storage mechanism and increases the growth rate.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectAktif Çamur Sistemitr_TR
dc.subjectPHBtr_TR
dc.subjectF/M oranıtr_TR
dc.subjectActivated Sludge Systemsen_US
dc.subjectPHBen_US
dc.subjectF/M ratioen_US
dc.titleAktif Çamur Sistemlerinde F/m Oranının Substrat Depolama Mekanizması Üzerine Etkisitr_TR
dc.title.alternativeEffect Of F/m Ratio On Substrate Storage Mechanism In Activated Sludge Systemsen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.authorID10007458tr_TR
dc.contributor.departmentÇevre Mühendisliğitr_TR
dc.contributor.departmentEnvironmental Engineeringen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Çevre Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13849.pdf1.39 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.