Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8849
Title: Bölme Duvarlı Betonarme Çerçevelerin Derpem Davranışlarının Belirlenmesinde Statik Ve Benzeşik Dinamik Deney Karşılaştırmaları
Other Titles: Comparison Of Quasi-static And Pseudo-dynamic Test Methods To Determine Earthquake Response Of Infilled R/c Frames
Authors: Yüksel, Ercan
Tako, Eşref Serhan
Deprem Mühendisliği
Earthquake Engineering
Keywords: Bölme duvarlı çerçeve
Benzeşik dinamik deney tekniği
Infilled RC Frames
Pseudo Dynamic Testing Method
Issue Date: 17-Mar-2009
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Benzeşik dinamik deney tekniği, yapı sistemlerinin veya yapısal elemanların deprem davranışının belirlenmesi amacıyla geliştirilmiş bir yöntemdir. İncelenen yapı, ayrıklaştırılarak tekil kütleli sisteme dönüştürülmüştür. Deney numunesinden ölçülen reaksiyon kuvvetleri ve öngörülen atalet ve sönüm özelliklerine bağlı olarak, her adımda numuneye etkitilecek yerdeğiştirme miktarı hesaplanıp hidrolik verenler ile tatbik edilir. Bu işlem dinamik yük fonksiyonu (deprem ivme kaydı) tamamlanana kadar devam eder. Yükün adım adım statik olarak veriliyor olması nedeniyle, numunedeki hasar oluşum ve dağılımının ayrıntılı olarak incelenmesi mümkün olmaktadır. Bu tez çalışması kapsamında yapılan deneysel çalışmalarda, 1/3 ölçekli 8 adet bölme duvarlı betonarme çerçeve inşa edilmiştir. Bunlardan 4 tanesi gerçek ivme kayıtlarının benzeşik dinamik deney tekniği kullanılması ile incelenmiş, diğer dört tanesi ise tersinir statik yükler etkisinde incelenmiştir. Bu yüklemeler sonucunda elde edilen deney sonuçları karşılaştırılmıştır.
Pseudo dynamic testing method (online testing) is a technique that simulates earthquake behavior of structures or any particular structural component. This method consists of experimental and numerical analysis procedures where the test specimen is assumed as a spring-mass discrete system. Based on the measured restoring force characteristics of the structure and the prescribed inertial and damping characteristics, the displacement response in each time step during testing is computed and imposed on the specimen using hydraulic dynamic actuators. Eight 1/3 scaled infilled reinforced concrete frames have been built and investigated in the scope of this thesis. Four of them were tested under the effect of real earthquake acceleration records using by pseudo dynamic testing method and the other specimens were tested using by quasi-static testing method. In addition to this, the obtained results of this loading types were compared.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
URI: http://hdl.handle.net/11527/8849
Appears in Collections:Deprem Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9293.pdf46.9 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.