Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8791
Title: Çelik Tüp İle Güçlendirilmiş Kolon Sarılma Bölgelerinin Davranışı
Other Titles: Behaviour Of Reinforced Concrete Coloums Retrofitted With Steel Tubes
Authors: İlki, Alper
Sarmanli, Cihangir
Deprem Mühendisliği
Earthquake Engineering
Keywords: beton
dayanım
çelik tüp
süneklik
güçlendirme
concrete
strength
steel tube
ductility
retrofitted
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, sabit eksenel yük ve tekrarlı eğilme etkilerine maruz kolon sarılma bölgelerinin güçlendirilmesi incelenmiştir. Çalışma kapsamında üretilen 6 adet kolon numune İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Yapı ve Deprem Mühendisliği Laboratuarında denenmiştir. Numuneler, Türkiye’deki yapıların önemli bir bölümünde bulunan kusurları yansıtmak üzere düşük beton dayanımı, yetersiz enine donatı ve yetersiz bindirme boyuna sahip olarak üretilmiştir. Üretilen numuneler dikdörtgen enkesitli olup 20 x 30 cm boyutlarındadır. Numunelerin yarısının boyuna donatıları sürekli donatılı, diğer yarısı ise boyuna donatı çapının 40 katı kadar bindirmeli eklidir. Donatı detayları kesme göçmesi olmayacak şekilde düzenlenmiştir. Deneysel çalışmada, 4 adet numune referans numunesi, 2 adet numune ise dıştan dışa 23 x 32 cm boyutlu 4 mm et kalınlığında ve 96 cm uzunluğunda çelik tüp ve çelik tüp ile numune arasına doldurulan tamir harcı ile güçlendirilmiştir. Deneysel sonuçlar, süneklik, dayanım, rijitlik ve hasar oluşumu açısından değerlendirilmiştir Güçlendirilen numunelerde gerek dayanım gerekse süneklik açısından çok daha iyi bir performans görülmüştür. Ayrıca daha önce aynı deney düzeneği ile denenen farklı güçlendirme tekniği kullanılarak güçlendirilmiş numunelerin güçlendirme maliyetleri hesaplanmış ve performanslarıyla maliyetleri arasında bir ilişki kurulmuştur.
In this study, the behavior of retrofitted column confinement zone subjected to constant axial and reversed cyclic lateral loads is examined. Experimental study carried out in ITU laboratories. Specimens had a rectangular cross section of 20 x 30 cm. Three of the specimens had continuous longitudinal reinforcement bars and other three of the specimens had inadequate lap splice length. All of the specimen reinforcement details were designed against a collapse in shear failure. All specimens had deficiencies as inadequate transverse reinforcement, inadequate lap splices and low concrete quality to represent most of the existing structures in Turkey. Longitudinal reinforcing bars of the half specimens were continuous, while the others had lap-splices of 40xdiameter of longitudinal bars. All of the specimens were reinforced such that shear failure would be avoided. In experimental work four specimens were testeds as referance specimens that two of them had continuous longitudinal reinforcement bar and the other two had inadequate lap splice lenght. The remaining two specimens were retrofitted with steel jackets having a rectangular cross section of 23 x 32 cm and 96 cm of length and 4mm of thickness. The test results were evaluated in terms of strength, ductility, energy dissipation, rigidity and damage development. Behaviour of the specimens were positively improved with the retrofitting technique in terms of ductility and energy dissipation. The relation between performance and cost of experiments with different types of retrofitting techniques in the same experiment plan were also calculated. In this way retrofitting techniques evaluated in terms of performance and cost.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
URI: http://hdl.handle.net/11527/8791
Appears in Collections:Deprem Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2518.pdf3.1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.