Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8723
Title: Kıyı Bölgelerinde Aktif Kuvvetler Ve Kıyı Alanlarının Yok Olması
Other Titles: Active Forces And Land Losses At The Coastal Zones
Authors: Kabdaşlı, Sedat
Bayrak, Nergis Ani Anıl
Kıyı Bilimleri ve Mühendisliği
Coastal Engineering
Keywords: kıyı çeşitleri
kıyı bölgelerinin oluşması
kıyı bölgelerinin yok olması
coast types
formation of the coastal areas
land losses at coastal areas
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada kıyı bölgeleri ve özellikleri tanıtılmıştır. Kıyı bölgelerini oluşturan kuvvetler ve bu kuvvetler sonucunda oluşan değişik tip kıyı çeşitleri incelenmiştir. Kıyı bölgelerininin zarar görmesi ve yok olmasında etkili olan kuvvetler incelenmiştir. Kıyı bölgesindeki katı madde kaynaklarının yok olması doğal sebeplerin sonucu olabildiği gibi insan aktivitelerinden de kaynaklanmaktadır. Doğal sebeplerin başında dalga, akıntı, ve gelgitler gelmektedir. Kıyı şeritlerinin geri çekilmesi, kaynak bütçesi gibi sebeplerde kati maddeleri yok olmasına sebep olmaktadır. İklim koşullarındaki değişimler kıyı bölgelerini etkileyen fiziksel etmenlerdendir. Kıyı bölgesindeki katı madde kayıplarına insanların bölgede yaptığı değişimlerin etkisi büyüktür. Yapılan inşaatlar bir süre sonra kıyı bölgelerinde olumsuz etkiler yaratabilir ve yok olmasına sebep olabilir.
In this study coastal zones and characteristics were explained. Forces that form the coastal zones and different coast types created by these forces were also studied in the study. Forces have negative effects on coastal zones are introduced. Sediments transportation has a significant role in the formation of the coasts. The most important negative effect to the land loss is the human activities in the coasts. Natural reasons of the land losses are waves, currents and tides. Global warming of the atmosphere has negative effects on coastal zones. Engineering structures are designed to control the land loss but they can also accelerate the land loss of adjacent coasts by changing the wave behavior. These kinds of structures change the natural balance of the coastal zones.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
URI: http://hdl.handle.net/11527/8723
Appears in Collections:Kıyı Bilimleri Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4064.pdf9.63 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.