Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8712
Title: Dalgakıran Etrafında Dalga Etkisi İle Oluşan Sıvılaşmanın İncelenmesi
Other Titles: Wave-induced Liquefaction Around Breakwaters
Authors: Çokgör, Şevket
Öztuğ, Volkan
Kıyı Bilimleri ve Mühendisliği
Coastal Engineering
Keywords: Dalgakıran
Sıvılaşma
Dalga
Breakwater
Liquefaction
Wave
Issue Date: 26-Jun-2009
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu tez çalışması kapsamında %10 su muhtevasında silt bir zemin üzerinde inşa edilen 50 cm yüksekliğinde, 140 cm genişliğinde bir dökme taş dalgakırana ortalama 8 cm dalga yüksekliğine ve 1 saniye periyoda sahip düzenli dalgalar gönderilmiştir. Bu dalgaların dalgakıranın altındaki 20 cm kalınlığındaki silt zeminde yol açtığı sıvılaşma, açık deniz, kayma dairesi, topuk ve dalgakıranın ağırlık merkezinin izdüşümündeki zemin en kesitlerindeki boşluk suyu basınçlarının değişiminin gözlenmesi yoluyla incelenmiştir. Bu çalışma kapsamında üç set deney yapılmıştır. Bu deney setlerinin birincisinde zeminde herhangi bir ıslah çalışması yapılmamış, dalgakıran altındaki silt zemin direk olarak dalga yüklerine maruz bırakılmıştır. İkinci set deneyde kayma dairesi ile topuk bölgesi arasına yerleştirilen altı adet taş kolonla drenaj sağlanmaya çalışılmış, böylece zemindeki boşluk suyu basınçlarının artması engellenmeye çalışılmıştır. Bu deney sonucunda taş kolonların zeminin fırtınaya dayanma süresini artırdığı, fakat belli bir süre sonra tıkanarak zemini sıvılaşmaya karşı koruyamadıkları sonucuna varılmıştır. Üçüncü deney setinde kayma dairesi ile topuk bölgesi arasına yerleştirilen geotekstil, yüzeydeki dalga yüklerinin zeminin iç kısımlarına tesir etmesini engellemiş böylece sıvılaşma süresini ciddi biçimde uzatmıştır. Fakat geotekstil de geçirimli olduğu için yine de dalgakıranda hasar meydana gelmiş fakat meydana gelen hasar, fırtına süresi göz önüne alındığında kabul edilebilir bir düzeyde kalmıştır.
In this study, regular waves with a height of 8 cm and a period of 1 second were sent to a rubble-bound breakwater 50 cm high and 140 cm wide, which was constructed on a silty soil with a water content of 10%. The liquefaction caused by the waves on the 20 cm thick silty soil under the breakwater, was studied by observing the pore water pressure increase in the soil offshore, failure arc, toe and the projection of center of gravity of the breakwater. Three sets of experiments were made in this study. In the first set, none of the soil improvement techniques was applied to the soil, and it was exposed to the wave loads directly. In the second set of experiment, the drainage was maintained by six stone columns which were placed between the failure arc and the toe of the breakwater to prevent the increment of pore water pressures. Liquefaction occured and the breakwater was damaged. In the third set of the experiment, geotextile which was placed between the failure arc and the toe of the breakwater prevented the wave loads to reach the inner layer of the soil, so the resistance time of the soil to the liquefaction was lengthened. As a result of the permeability of the geotextile the breakwater was damaged, but considering the storm duration, the damage was tolerable.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
URI: http://hdl.handle.net/11527/8712
Appears in Collections:Kıyı Bilimleri Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9550.pdf8.79 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.