Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8711
Title: Van Gölü Su Seviyesinin Stokastik Modellenmesi
Other Titles: Stochastic Modeling Of The Van Lake Level
Authors: Aksoy, Hafzullah
Teltik, İlkay
Kıyı Bilimleri ve Mühendisliği
Coastal Engineering
Keywords: Su Seviyesi
AUG-SEGMENTER
Stokastik Model
Water level
AUG-SEGMENTER
Stochastic Model
Issue Date: 5-Dec-2008
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Van Gölü su seviyesi gözlemlerinde son dönemlerde gözlenen 2 m civarındaki artış göldeki seviye artışının çok yönlü bir şekilde incelenmesine, konu üzerinde yapılan çalışmaların artmasına neden olmuş, göl su seviyesinin tahmini için mevcut yöntemler kullanılması ile birlikte alternatif tahmin yöntemleri için arayışlar başlamıştır. Bu çalışmada, 1943–2007 yılları arasında Tatvan istasyonu yapılan Van Gölü’nün su seviyesinin aylık verilerine dayanan bir model belirlenmeye çalışılmıştır. Model eldeki verinin barındırdığı eğilimin ve periyodikliğin giderilmesinin ardından elde kalan rastgele (stokastik) bileşen için geliştirilmiştir. Burada öncekilerden farklı olan eldeki verinin tamamına tek bir eğilim çizgisi uydurmak yerine zaman serisinin önce İTÜ İnşaat Fakültesi’nde geliştirilen SEGMENTER adlı bilgisayar yazılımı ile homojen dönemlere ayrılması, her döneme ait eğilim çizgilerinin belirlenmesi, verideki eğilimin bu çizgiler kullanılarak giderilmesidir. Böylelikle mevcut yöntemlerin tahminlerinin iyileştirilmesi beklenmektedir.
Recently, rising Van Lake’s Water level is rising near 2 meters.After this rising,it comes to be an investigation subject Then new investigations are started together with some of the supplied methods.In this study,used monthly water level between 1944 -1994 years of Tatvan station. Datas of aptitude and periodic part overcame at this applicated model. Then Stochastic component is find.Determinated multiple aptitudes by using segmenter program. This aptitudes are removed from data,In this way data divided homogeneous periods. Consequently ,aimed,improve supplied forecast methods
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
URI: http://hdl.handle.net/11527/8711
Appears in Collections:Kıyı Bilimleri Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8974.pdf2.51 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.