Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8710
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKabdaşlı, Sedattr_TR
dc.contributor.authorÇalışkan, Doğuştr_TR
dc.date2008tr_TR
dc.date.accessioned2008-07-11tr_TR
dc.date.accessioned2015-08-26T10:48:24Z-
dc.date.available2015-08-26T10:48:24Z-
dc.date.issued2008-07-11tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/8710-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, değişik bölgelerde gemi manevraları yapılarak bu manevraların sonuçlarına göre liman ve bağlama yerlerinin tasarımları incelenmiştir. Bu incelemedeki başlıca aşamalar oşinografik ve meteorolojik koşulların incelenmesi ve meteorolojik veriler kullanılarak liman ve bağlama yerlerindeki dalga özelliklerinin değerlendirilmesidir. Ayrıca kıyı çizgisi, batimetri, liman, iskele ve şamandıra yerleşimleri gibi çevresel koşullar da dikkate alınan diğer hususlardır. Çevresel koşullar altında tesislerin birbirlerine olan etkileri de değinilen konular arasındadır. Bunlarla birlikte manevralarda kullanılan gemi tipleri ve karakteristikleri hakkında bilgiler verilmiştir. Manevralardaki rüzgar ve akıntı etkisi anlatılmış ve bu bölümde rüzgar ve akıntı etkisi altında gemi hareketlerine örnekler verilmiştir. Manevraların yapıldığı simülasyon programının hazırlanma aşamaları hakkında bilgiler verilmiştir. Bu bölümde gemi ve çevre dosyalarının hazırlanışı anlatılmıştır. Simülasyon programında değişik coğrağfi bölgelerde bulunan çeşitli yanaşma yerlerinin gemi manevraları yapılmış daha sonra yapılan bu manevraların resimleri alınmış ve yorumlanmıştır. Bu temel bilgiler göz önüne alınarak gemi manevralarının sonuçlarına göre liman ve bağlama yerleri gibi yapıların konumlarının uygunluğu araştırılmış ve hatalı görülen bölgelerde düzeltme çalışmalarına değinilmiştir. Konunun daha iyi kavranması için liman tasarımındaki genel esaslar hakkında bilgiler verilmiştir. Bu çalışma sonucu liman ve bağlama yerleri tasarlanmadan önce bölge koşullarının ve gemi manevralarının mutlaka iyi etüd edilmesinin gerektiği vurgulanmıştır. Bu çalışmada Numerik Gemi Simülasyonu modellerinin oluşturulması için DynaFlow tarafından geliştirilen DYNASIMTM yazılımı kullanılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, the location of the ports and berthing structures have been examined depending on ship manoeuvres on different zones. The main phases of this study are examining oceanographic & meteorologic conditions and evaluating the wave properties in ports and berthing structures using meteorological parameters. Also enviromental conditions like coast line, batimetry, port, pier buoy locations are considered cases. The affects of the facilities to each other under the enviromental circumstances are also noticed. With these informations the types and characteristics of the ships which are boarded on the manoeuvres are also mentioned. The wind and current effects on the manouevres are mentioned and also in this section, there are samples ship movements under the effects of the wind and current changes.The phases of the preperation of the program, which supplies the simulations of the manoeuvres, is also described. In this section, preparetion of ship and enviromental folders is described. By this program, lots of ship manouvres are simulated on apporaching zones, depending on the different geographical regions. Also the photographs of these manoeuvres are shot and commented. Depending on these acquirements with the results of ship manoeuvres, the locations of the ports and berthing structures have been observed and meant for adjustements of erroneous ones. For a better way of understanding, the main bases of port designing is informed. Consequently before designing ports and berthing structures, enviromental conditions and ship manoeuvres must be surveyed carefully. In this study, DYNASIMTM software is used for Numerical Ship Simulation Models, generated by DynaFlow.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectlimantr_TR
dc.subjectbağlama yeritr_TR
dc.subjectgemi manevralarıtr_TR
dc.subjectporten_US
dc.subjectberthingen_US
dc.subjectship manoeuvresen_US
dc.titleLiman Ve Bağlama Yeri Tasarımına Gemi Manevra Özelliklerinin Etkisitr_TR
dc.title.alternativeThe Affects Of Ship Manoeuvre Properties To The Port And Berthing Structure Designsen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentKıyı Bilimleri ve Mühendisliğitr_TR
dc.contributor.departmentCoastal Engineeringen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Kıyı Bilimleri Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8781.pdf36.63 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.