Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8647
Title: Terkedilmiş Çubuklu-beykoz-istanbul Taşocaklarının Mühendislik Jeolojisi Ve Stabilite Amaçlı Rehabilitasyon Araştırması
Other Titles: Engineering Geology And Rehabilitation Research For Stability Of The Abandoned Quarries In Çubuklu-beykoz-istanbul
Authors: Vardar, Mahir
Öz, Zeynep Duygu
Uygulama Jeoloji
Applied Geology
Keywords: mühendislik jeolojisi
kaya şevi stabilitesi
rehabilitasyon
risk haritaları
engineerin geology
rock slope stability
rehabilitation
risk maps
Issue Date: 8-Jan-2013
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Çubuklu villaları projesi kapsamındaki arazi içinde ve Çubuklu deresi vadisinin kuzey yamacında terk edilmiş taşocakları bulunmaktadır. Eski üretim aynalarının bulunduğu alan, yerleşime açılmış ve şev yüzeyleri hiçbir rehabilitasyon işlemi geçirmeden villalar projelendirilmiştir. Vadinin kuzey yamacındaki bu terk edilmiş taşocaklarının eski üretim aynalarında kaya düşmesi, tabaka-blok-kama kayması türündeki duraysızlıklar zaman içinde artış göstermiş ve sonuç olarak, asansör kulesi arkasında büyük kama kaymasının gelişip yapılan imalatlara ve konutlara zarar vermesiyle, şevlerin insanların yaşam alanı içerisinde büyük tehtit oluşturacağı anlaşılmıştır. Çalışma alanında Kartal ve Dolayoba formasyonları yeralmaktadır. Rehabilitasyonu yapılacak olan şevler Silüriyen yaşlı dolayoba kireçtaşları içinde oluşturulmuştur. Bu çalışmada, söz konusu kaya şevlerinin stabilitesi ve ıslahına ilişkin uygulamalar vardır. Uygulamalara, kaya şevlerinin kinematik açıdan değerlendirilmesi ve risk haritalarının hazırlanması ile başlanmıştır. Bunun sonucunda ise, farklı duraysızlık türlerinin gelişebileceği şev yönelimleri belirlenmiştir. Şev yüzeyleri, uygulama kolaylığı açısından 7 (yedi) bölgeye ayrılmıştır Özellikle asansör bölgesinde bulunan şev yüzeyindeki toprak akmasını engellemek ve çekme gerilmeleri alabilen bir hale getirmek için 75-200cm ϕ26 bulonlar kullanılmış, çelik hasır ve püskürtme beton uygulanmıştır.Risk oluşturan bu blokların geometrileri belirlenmiş ve statik açıdan denge durumu analiz edilerek, güvenlik sayısı 3 ve üzeri olacak şekilde gerekli işlemler uygulanmıştır. Yapılan işlemlerde olabildiğince çevreyle uyumlu ve estetik açıdan zengin yöntemler tercih edilmiştir. Bu amaç doğrultusunda, asansör bölgesinde, şevin yüzeyini görsel açıdan güzelleştirmek için tomruklar uygulanmış ve şev yüzeyi yeşillendirilmiştir.
In this study, there are some old grooves applications of rock slopes and their improvement in Çubuklu Valley. This site that containing quarries open for settlement without doing any rehabilitation research. In the abandoned old grooves’ slope surface in the northside of the Çubuklu Valley, there are some unstable conditions such as rock fall, layer- block- wedge slide. As a result of all, especially the slope on the back of the lift tower which is create a threat by sliding and the hanging blocks expose a risk in the site. In the working area, there are Kartal and Dolayoba formation. Rehabilitation of the slopes will be formed in Silurian Dolayoba limestones. İn this study, there some applications of the rock slope stability and their rehabilitations. The slopes at the Çubuklu site was evaluated using kinematic analysis and possible slope orientations for different types of instability were determined. To work easly we divide the slope surface in to seven. Especially in the fiftg section to avoid the deformation above the slope surface, we use 75-200cm ϕ26 rock bolt, wire mash and as a shotcrete application. By the way the blocks and their geometry are also determine which compose of risk. The block’s equilibrium is also analysed and to make the value at least three we applied some technical support above the slope surface. In all works in the site we try to make the applications environmentally compatible. For this purpose we put tree stumps over the slope surface that which the movement still exist. After this application we make the slope surface of the green.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
URI: http://hdl.handle.net/11527/8647
Appears in Collections:Jeoloji Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11248.pdf7.73 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.