Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8581
Title: Yüksek yapılarda çelik taşıyıcı sistemler
Other Titles: Steel Structural Systems At High Rise Buildings
Authors: Yücesoy, Lemi
Çelik, Murat Doğan
Yapı Bilgisi
Architectural Design
Keywords: Çelik
Yapı
Rijitlik
Yüksek Yapı
Taşıyıcılık
Steel
Structure
Stability
High Rise
Bearing
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, dünyadaki yüksek yapıların gelişimi ile inşasında kullanılan çelik malzeme ve yüksek yapıların iskeletini oluşturan çeşitli şekillerdeki çelik taşıyıcı sistemler ve bu sistemlerin rijitlik açısından irdelenmesi amacıyla araştırma yapılmıştır. Tezin birinci bölümünde, araştırma yapılan konunun amacı, kapsamı ve bu çalışmada kullanılan yöntem tanımlanıp, ardından yüksek yapı tanımlaması yapılarak ortaya çıkış nedenleri anlatılarak çeliğin malzeme özellikleri tanıtılmış, avantajları ve dezavantajları ortaya konduktan sonra yüksek yapıda kullanılan çelik taşıyıcı sistemlerin uygulama alanları, çalışma şekilleri ve özellikleri tanıtılarak rijitleştirme ilkeleri konuları irdelenmiştir.
This study analysed steel, which is used worldwide in construction and development of the buildings, as a construction material and stability of the systems which are pointed is examined. The first chapter defined the purpose, scope, and the method used in the research, than the rationale behind the emergence and development of the skyscrapers worldwide, and their reflections in via some examples are defined and explained. Steel’s properties are also explained and the advantages and disadvantages of steel are discussed with introducing the application areas of steel structural systems in skyscrapers, application methods and characteristics with examining subject of stabilization principles.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
URI: http://hdl.handle.net/11527/8581
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2180.pdf4.34 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.